Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Deutsch
  
English
Právnická fakulta UP

20 let Právnické fakulty


 23. ledna v roce 1991 rozhodl Akademický senát Univerzity Palackého o zřízení Právnické fakulty UP. Fakticky tak naplnil zákon z roku 1946, na základě něhož byla obnovena olomoucká univerzita. V těchto dnech si tak fakulta připomíná dvacet let od svého založení.


Při této příležitosti Právnická fakulta připomíná své úspěchy...

     Studenti usedli do lavic v září roku 1991. První absolventi se do právnického světa vydali v roce 1996. Do dnešního dne jich fakultu opustilo více než dva tisíce. V současné době navštěvuje čtyři studijní obory (magisterská navazující Evropská studia se zaměřením na evropské právo, magisterské Právo a dvě bakalářské Právní specializace) celkem 2 148 posluchačů.

     Od předloňského roku nabízí fakulta kromě možnosti rigorózního řízení – tedy udělení titulu JUDr. – také nejvyšší dosažitelný stupeň právnického vzdělání: doktorské studium (Ph.D.) v programu Teoretické právní vědy, a to ve čtyřech oborech.

     Na Právnické fakultě dnes pracuje 125 zaměstnanců.

     Značných úspěchů dosáhla fakulta i ve vědě a další grantové činnosti. Podle průkazných čísel je v posledních letech nejúspěšnější právnickou fakultou v celé České republice v množství získaných grantových projektů v přepočtu na počet zaměstnanců fakulty.

... a prozrazuje program oslav...
 
     Výročí svého novodobého založení si právnická fakulta připomene alespoň skromnými oslavami. Ty se ponesou v duchu odborných i společenských akcí: v březnu je zahájí fakultní ples, v květnu se uskuteční setkání absolventů, následovat bude červnová konference s mezinárodní účastí k problematice občanského zákoníku, oslavy završí zářijové debaty mladých právníků. U příležitosti oslav bude rovněž vydán almanach Právnické fakulty.


Program oslav:

  • Ples PF UP (5. března)
  • Setkání absolventů PF (28. května)
  • Konference: 200 let ABGB - od kodifikace k rekodifikaci českého občanského práva (2. - 3. června)
  • Debaty mladých právníků (září)
  • Slavnostní zasedání Vědecké rady PF (říjen)


Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 10. 03. 2011, Jiří Kudlička