Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Deutsch
  
English
Právnická fakulta UP

Konference

 

200 let ABGB - od kodifikace k rekodifikaci českého občanského práva (2. - 3. 6. 2011)

 

Konference se koná pod záštitou ministra spravedlnosti České republiky, JUDr. Jiřího Pospíšila a předsedkyně Nejvyššího soudu Rakouské republiky, Hon.Prof.Dr. Irmgard Griss.

 

 

Úvodní slovo

     Mezinárodní vědecká konference 200 let ABGB - od kodifikace k rekodifikaci českého občanského práva představuje nejvýznamnější událost, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké Právnické fakulty v roce 2011 koná. Nahrazuje pro tento rok již tradiční konferenci Olomoucké právnické dny.

     Na konferenci vystoupí přední čeští a zahraniční odborníci s příspěvky věnované vlivu rakouského ABGB na právní úpravy občanského práva v jejich zemích, a to i z pohledu historického. Pozornost bude také věnována rekodifikaci českého občanského práva. Koncepce ABGB a myšlenky v něm obsažené nacházejí reflexi i v osnově nového českého občanského zákoníku. Věřím, že červnové setkání odborníků v Olomouci přinese velmi živou a plodnou vědeckou debatu a mnoho nových pohledů na některá zdánlivě již jasná témata.

 

     Na setkání se těší

     prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.
     děkanka Právnické fakulty UP v Olomouci

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 20. 05. 2011, Michaela Kouřilová