Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Oborová rada doktorského studijního programu

předseda:
prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc. (Právnická fakulta UP v Olomouci)
 
členové:

JUDr. Eduard Bárány, DrSc. (emeritní místopředseda Ústavního soudu SR, Ústav státu a práva SAV) 

doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. (Právnická fakulta UP v Olomouci)

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš  (Ústav státu a práva AV ČR) 

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. (Právnická fakulta UP v Olomouci)  

doc. PhDr. Pavel Hlavinka, Ph.D. (Právnická fakulta UP v Olomouci)

doc. JUDr. Petr Hlavsa, CSc. (Právnická fakulta UP v Olomouci)

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. (Právnická fakulta UP v Olomouci)

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (Právnická fakulta MU Brno) 

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. (Právnická fakulta UP v Olomouci, Právnická fakulta UK Praha)

doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc. (Právnická fakulta UP v Olomouci)

doc. JUDr. Filip. Melzer, Ph.D., LL.M. ((Právnická fakulta UP v Olomouci)

prof. JUDr. Jan Musil, CSc. (Ústavní soud ČR)

doc. JUDr. Alexander Nett, CSc.  (Právnická fakulta UP v Olomouci)

doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. (Ústavný súd SR, Právnická fakulta UPJŠ v Košicích)  

JUDr. Olga Pouperová, Ph.D. (Právnická fakulta UP v Olomouci)  

prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. (Právnická fakulta UP v Olomouci, Právnická fakulta UK Praha)

doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D. LL.M. (Právnická fakulta UP v Olomouci)

doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. (Právnická fakulta UP v Olomouci)

doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. (Právnická fakulta UP v Olomouci)

prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (Právnická fakulta UP v Olomouci)

doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M. (Právnická fakulta UP v Olomouci)

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPKurzy, školení, popularizacePF UP on SlidesliveAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 18. 08. 2016, Jiří Kudlička