Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Vědecká rada


Předsedkyně:
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Interní členové:

doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc. 

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.

Prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. 

Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.

doc. JUDr. Alexander Nett, CSc.

Prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.

doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D.

doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.

doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D.

 doc. JUDr. Blanka Vítová, LL. M., Ph.D.

 Prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc.

 

Externí členové:

JUDr. Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu ČR

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., děkan Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě

JUDr. Eduard Bárány, DrSc., Ústav státu a práva SAV v Bratislavě

doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR

doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., děkanka Právnické fakulty UPJŠ Košice 

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Ústav státu a práva AV ČR

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

doc. JUDr. Filip Křepelka, PhD., vedoucí Katedry mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., děkanka Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě

JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., předseda Nejvyššího soudu ČR

doc. JUDr. Marek Števček, PhD., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě

doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha, LRV

 

 

 

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPKurzy, školení, popularizacePF UP on SlidesliveAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 20. 01. 2017, Jiří Kudlička