Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Vedení fakulty

Děkanka:

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
tel.: 585 637 501
e-mail: zdenka.papouskova@upol.cz

 

Předseda akademického senátu:

doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.
tel: 585637638
e-mail: michal.barton@upol.cz

 

Proděkani:

JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI
proděkan pro zahraniční záležitosti,
statutární zástupce děkanky
tel: 585 637 684
e-mail: martin.faix@upol.cz

JUDr. Monika Horáková, Ph.D.
proděkanka pro organizaci, rozvoj a komunikaci
tel: 585 637 804
e-mail: monika.horakova@upol.cz

JUDr. Olga Pouperová, Ph.D.
proděkanka pro doktorský studijní program a rigorózní řízení
tel: 585 637 677
e-mail:olga.pouperova@upol.cz

doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D. , LL.M.
proděkanka pro vědu a výzkum
tel.: 585637692
e-mail: blanka.vitova@upol.cz   

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.
proděkan pro bakalářský a magisterské studijní programy
tel: 585 637 691
e-mail: maxim.tomoszek@upol.cz   
 

Tajemník:
Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D.
tel.: 585 637 508; 585 223 691
e-mail: petr.bacik@upol.cz

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPKurzy, školení, popularizacePF UP on SlidesliveAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 02. 02. 2016, Jiří Kudlička