Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

O fakultě

Adresa:

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Tř. 17. listopadu 8
771 11 Olomouc
tel.: 585 63 7550
e-mail: dekanat.pf@upol.cz

Právnická fakulta byla obnovena v roce 1991, je druhou nejmladší fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Jak dlouhodobě dokazují výsledky různých hodnocení právnických fakult, získala za osmnáct let své existence pevné postavení mezi ostatními právnickými fakultami v České republice.

Právnická fakulta má akreditovány čtyři studijní programy:
- pětiletý magisterský studijní program Právo a právní věda, studijní obor Právo, poskytuje odborné vysokoškolské vzdělání, nezbytné pro výkon všech právnických profesí;
- tříletý bakalářský studijní program Právní specializace, je určen zájemcům o užší  profilaci a práci ve veřejné správě – studijní obor Právo ve veřejné správě – a v soudní administrativě – studijní obor Vyšší justiční úředník – (připravovány jsou další dva studijní obory);
- navazující magisterské vzdělání ve studijním oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo (studijní program Politologie), určený absolventům bakalářských studií politologie, práva a příbuzných oborů;
- doktorský studijní program Teoretické právní vědy, nově akreditovaný od roku 2009, představuje nejvyšší dosažitelný stupeň vysokoškolského vzdělání v právu (titul Ph.D.). Na Právnické fakultě v Olomouci je možno získat v rámci tohoto studijního programu vědecké znalosti a dovednosti ve čtyřech oborech: Občanské právo, Správní právo, Trestní právo a Ústavní právo.

Mladý pedagogický a vědecký tým fakulty, jeho výsledky ve vědě a výzkumu i moderní výukové prostředí fakulty jsou zárukou kvalitních a příjemných podmínek pro náročné studium posluchačů fakulty.

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPKurzy, školení, popularizacePF UP on SlidesliveAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 23. 02. 2015, Jiří Kudlička