Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

ECDL

Pozvánka a přihláška na testy ECDL

ECDL_POZVANKA.doc

V pozvánce najdete více informací k testování.

ECDL_Prihlaska_uchazece.xls

Vyplněnou přihlášku odešlete na irena.vecerkova(at)upol.cz nejpozději 3 dny před termínem testování. Na testy se dostavte 15 min. před zahájením, vezměte s sebou občanský nebo řidičský průkaz nebo pas. Testování se koná v budově B Právnické fakulty, přízemí - počítačová učebna č.8.

Prava_a_povinnosti_uchazecu_o_ECDL_Certifikat.pdf

Před testováním si řádně prostudujte dokument Práva a povinnosti uchazečů o Certifikát ECDL.

Další informace

Co je ECDL ?

ECDL (European Computer Driving Licence) – tzv. „Řidičák na počítač“ je mezinárodně uznávaný CERTIFIKÁT jako doklad počítačové gramotnosti. Vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií, které si vynutily požadavek definovat pojem počítačová gramotnost.

 • ECDL zjišťuje pomocí praktických testů, zda je uchazeč schopen efektivně využívat základní informační technologie.
 • ECDL Certifikát má neomezenou mezinárodní platnost.
 • ECDL Certifikát je dokladem o uživatelských dovednostech prověřených nezávislým mezinárodním testem.
 • ECDL Certifikát je standardem ve většině zemí EU jako doklad o schopnostech  při práci efektivně využívat výpočetní techniku.

Testy se skládají ze 7 modulů:

1. Základy informačních technologií

 • základy IT – přínos práce na PC a jeho využití v praxi – příklady
 • informační technologie a společnost – člověk versus počítač
 • bezpečnost dat, ochrana autorských práv, protipirátské aktivity
 • hardware, software, operační systémy a druhy aplikací
 • komunikace, elektronická pošta, organizace pomocí IT

2. Používání PC a správa souborů

 • používání počítače a správa souborů
 • tvorba adresářové struktury a její filozofie
 • kopírování souborů
 • nastavení uživatelského prostředí na počítači

3. Textový editor

 • filozofie práce s textem v textovém programu
 • formátování písma, odstavců a dokumentu
 • vlastní úprava textu a pravidla související
 • možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk dokumentů

4. Tabulkový kalkulátor

 • filozofie práce s tabulkovým programem
 • formátování buňky a tabulky
 • práce v tabulce – vkládání vzorců a funkcí
 • možnosti adresování v tabulce při kopírování
 • tvorba grafů a databází
 • možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk tabulek

5. Databáze

 • filozofie práce s databází
 • vytvoření seznamu
 • definice textových a číselných polí
 • výběr položek a jejich zpracování
 • ukládaní dat

6. Grafické možnosti PC a způsoby a možnosti elektronické prezentace

 • grafické možnosti kreslicích programů a jejich použití (desktop publishing)
 • vkládání grafických objektů do jiných dokumentů
 • tvorba elektronické prezentace pomocí počítače
 • možnosti použití připravených grafických objektů – organizační grafy
 • možnosti ukládání na jiná než běžná média

7. Služby informační sítě

 • filozofie práce v síťovém prostředí – klady a zápory
 • možnosti práce v síti – sdílení informací, bezpečnost
 • elektronická pošta – způsob využívání
 • Internet a intranet – filozofie tohoto fenoménu
 • vyhledávání informací a jejich zpracování

Nahoru

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 16. 06. 2014, Mgr. Irena Večerková