Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Kurzy MEDIACE

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci opět pořádá Základní výcvik v mediaci (květen–červenec 2016).

Kurz bude opět probíhat ve čtyřech třídenních blocích (vždy ve dnech čtvrtek-sobota) v celkovém rozsahu 100 hodin.

Termíny výcvikových bloků:
I.    blok 19.–21. 5.
II.   blok 2.–4. 6.
III.  blok 16.–18. 6.
IV.  blok 30. 6. – 2. 7.

Přihlášení ke kurzu probíhá elektronicky na Portálu celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci ZDE. Před přihlášením do kurzu je nutné přihlásit se do portálu.

Přihlašování probíhá do 5 .5.

Bližší informace najdete v informačním letáku.

Kontakt:
Eva Hrudníková a Radek Zogata
komunikace.pf@upol.cz
585 637 507

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 30. 03. 2016, Radek Zogata