Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Odborné semináře

Aktuální nabídka seminářů pro veřejnost

 

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Vás zve na mimořádný odborný seminář

doc. ThDr. Mgr. Slávky Karkoškové, PhD.

 

„Vybrané aspekty posuzování případů sexuálního zneužívání dětí“

 

 

Termín konání:                    4. září 2015

Místo konání semináře:      Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

                                Tř. 17. listopadu 8

                                budova A – sál Rotunda (přízemí)

 

Cena:                                 2100,- Kč včetně DPH

    Sleva 10% pro absolventy a zaměstnance UP v Olomouci

Přihláška do:                     24. 8. 2015

Odkaz pro přihlášení:       http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-614

Platba do:                          26. 8. 2015

 

Obsah semináře:

 - oběti sexuálního zneužívání v nízkém věku jako zvlášť zranitelné oběti, kontraintuitivní reakce primárních (a sekundárních) obětí sexuálního zneužívání v kontextu posuzování věrohodnosti oběti 

 - rámce a limity klinicko-psychologických soudně-znaleckých posudků

 - vybrané “hříchy” vyslýchání obětí sexuálního zneužívání v nízkém věku

 

Seminář je určen především pro soudce, státní zástupce, policejní vyšetřovatele, sociální pracovníky z OSPODu, soudní znalce z oboru klinické psychologie a další zájemce o tuto problematiku.


Více informací k odbornému semináři naleznete v pozvánce zde.

Doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., je docentkou v odboru sociální práce na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava, je také zakladatelkou a ředitelkou občanského sdružení ASCEND zaměřeného specificky na problematiku sexuálního zneužívání dětí.

Více informací o její činnosti najdete v pozvánce.

Na následujícím odkazu je možno shlédnout video s jejím příspěvkem z konference:

https://www.facebook.com/NKSpreRPNnD/posts/1619923838291592 

 

 

Těšíme se na vaši účast!

 

kontakt:

JUDr. Lenka Staňková

odborná pracovnice pro vnější vztahy

doktorandka na Katedře trestního práva

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

e-mail: lenka.stankova@upol.cz

tel.:  585637640

        606629506

Archiv a fotogalerie realizovaných seminářů

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 07. 07. 2015, Lenka Staňková