Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

ARCHIV

Semináře v roce 2015

Věcná práva k věci cizí

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Termín konání:

29.5.2015

Přihlášení do:

18.5.2015

Pozvánka:
PDF

Odkaz pro elektronické přihlášení:

Programs-417

 

Nájem bytu

JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

Termín konání:

4.6.2015

Přihlášení do:

25.5.2015

Pozvánka:
 PDF

Odkaz pro elektronické přihlášení:

Programs-446

 

Právní úprava občanství ČR

JUDr. František Emmert

Termín konání:

5.6.2015

Přihlášení do:

 25.5.2015

Pozvánka:
 PDF

Odkaz pro elektronické přihlášení:

Programs-512

 

Změny v dědickém právu po přijetí NOZ a dílčí témata

JUDr. Václav Bednář, Ph.D.

Termín konání:

 12.6.2015

Přihlášení do:

1. 6.2015

Pozvánka:
PDF

Odkaz pro elektronické přihlášení:

Programs-447

 

Jak na smlouvy

JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

Termín konání:

18.6.2015

Přihlášení do:

10. 6.2015
Pozvánka:
 PDF

Odkaz pro elektronické přihlášení:

Programs-448

 

Stížnost k evropskému soudu pro lidská práva

Mgr. Ing. Jan Kratochvíl, Ph.D., LL.M., JUDr. Martin Kopa, Ph.D.

Termín konání:

19.6.2015

Přihlášení do:

8.6.2015

Pozvánka:
PDF

Odkaz pro elektronické přihlášení:

Programs-439

 

Aktuální změny v daňovém právu (JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.)

Termín konání:

 26.6.2015

Přihlášení do:

 15.6.2015

Pozvánka:
 PDF

Odkaz pro elektronické přihlášení:

Programs-511

 

Základní výcvik v mediaci (100 hodin výuky)

Garantka: PhDr. Lenka Holá, Ph.D.

Podrobnější informace:

kurzy mediace

 

Termín konání:

 

Březen – květen 2015

Přihlášení do:

16.3.2015

Pozvánka:
 PDF

Odkaz pro elektronické přihlášení:

Programs-371

 

VĚCNÁ PRÁVA V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU  

- základní principy věcných práv, držba, vlastnické právo

Termín:                      15. ledna 2015

Přednášející:             JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

 

VĚCNÁ PRÁVA V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU  

- věcná práva k věci cizí

Termín:                      16. ledna 2015

Přednášející:             JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

 

AKTUÁLNÍ ZMĚNY V DAŇOVÉM PRÁVU

Termín:                      13. února 2015

Přednášející:             JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.

Semináře realizované v roce 2014

  Název semináře

Termín semináře


Obchodní korporace po 1. lednu 2014 


Obecná část NOZ - nové soukromé právo, právní úprava osob


Obecná část NOZ - právní úprava věcí, právní jednání, právní události


Věcná práva v NOZ - Základní principy věcných práv, držba, vlastnické právo


Věcná práva v NOZ - Věcná práva k věci cizí

 

Dopad NOZ na pracovněprávní vztahy

 

Rodinné právo v NOZ


Změny v dědickém právu v NOZ

Ochrana věřitele a spotřebitele v NOZ 

Jak na smlouvy po 1. 1. 2014 

Závazky z deliktů v NOZ - náhrada škody

Semináře realizované v roce 2013

  Název semináře

Termín semináře


Nový občanský zákoník – obecná část I.

4. ledna 2013


Nový občanský zákoník – obecná část II.

11. ledna 2013


Věcná práva v NOZ – I. Část

18. ledna 2013


Věcná práva v NOZ – II. Část

25. ledna 2013


Nová úprava obchodních společností a pravidla jejich správy

1. února 2013

 

Změny v dědickém právu po přijetí NOZ a dílčí témata

5. dubna 2013

 

 Závazky z deliktů v NOZ

14. června 2013


Harmonizace procesního práva s NOZ

1. listopadu 2013


Zvláštní řízení soudní

29. listopadu 2013

Realizované semináře:

Semináře realizované v roce 2012

ZMĚNY V DĚDICKÉM PRÁVU PO PŘIJETÍ NOZ A DÍLČÍ TÉMATA

ZÁVAZKY v NOZ

VĚCNÁ PRÁVA v NOZ

SMLOUVY UZAVÍRANÉ SE SPOTŘEBITELEM v NOZ

RODINNÉ PRÁVO v NOZ – PRO MATRIKÁŘE 

RODINNÉ PRÁVO v NOZ - PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY

RODINNÉ PRÁVO v NOZ - PRO ADVOKÁTY

PRÁVNÍ ÚPRAVA PRÁVNICKÝCH  OSOB A JEJICH SPRÁVA, REGULACE „TRUSTU“

PRÁVNÍ ÚPRAVA NEMOVITOSTÍ A PRÁV K NIM PO REKODIFIKACI OBČANSKÉHO PRÁVA

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE - 2012

NOVÁ ÚPRAVA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A PRAVIDLA JEJICH SPRÁVY

 

Semináře realizované v předchozích letech

DAŇOVÝ ŘÁD - DAŇOVÉ ŘÍZENÍ NOVĚ A JINAK?!

FORMY ŘEŠENÍ ÚPADKU DLUŽNÍKA

ROZVOD – DĚTI, VÝŽIVNÉ

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

NEZISKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH DAŇOVÝ REŽIM

VYPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ

NOVÝ DAŇOVÝ ŘÁD

ZÁKON O SOUDNICTVÍ VE VĚCECH MLÁDEŽE

NOVELA OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU

NOVÝ TRESTNÍ ZÁKONÍK

ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Z POHLEDU TEORIE A PRAXE

 

 

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 07. 07. 2015, Jiří Kudlička