Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

English for Specific Purposes

English for Specific Purposes

  • Kapitoly (lekce):
  • 1. English for State and Administration
  • 2. English for Human Rights
  • 3. English for Different Branches of Law
  • 4. English for the European Union – Historical Background
  • 5. English for the European Union – Institutions and Administration
  • K dispizici máte vstupní test, který slouží k zařazení posluchače předmětu ESP do odpovídající jazykové úrovně (ESP I nebo ESP II nebo ESP III) a k sestavení osobního jazykového plánu a závěrečný test, který slouží k ověření znalostí zejména odborné terminologie nabytých posluchači disciplíny „English for Specific Purposes“ (ESP) v rámci akreditovaného vzdělávacího programu

Forma studia - distanční nebo kombinovaná

Podání přihlášek

Průběžně – kdykoliv během roku.

Zahájení kurzu

Po podepsání smlouvy o studiu v programu CŽV, po zaplacení kurzovného a předáním přístupových práv a studijních opor.

Výuka 1

DISTANČNÍ formou v internetovém prostředí. Distanční studium je forma řízeného samostudia za podpory speciálních výukových textů, které budou účastníkům kurzu zpřístupněny v prostředí vzdělávacího portálu PF UP.

Výuka 2

KOMBINOVANOU formou, kdy distanční studium je doplněno dvěma prezenčními tutoriály (setkáními).

Podmínky
k přihlášení

E-mailová adresa, uživatelská znalost prostředí MS Windows a prohlížeče Internet Explorer, přístup na Internet.

Rozsah

Ekvivalent 30 hodin prezenční výuky včetně vypracování úkolů.

Způsob ukončení

Vypracování úkolů a jejich vyhodnocení.

Doklad o absolvování

Osvědčení o absolvování kurzu s akreditací Ministerstva vnitra.

Cena

DISTANČNÍ FORMA 2 100 Kč bez DPH za jednoho posluchače

KOMBINOVANÁ FORMA 4 000 Kč bez DPH za jednoho posluchače, cena je kalkulovaná pro MINIMÁLNĚ 8 posluchačů

Ceny jsou platné od 1. 7. 2010.

Bližší informace a přihlášky

Centrum dalšího vzdělávání PF UP Olomouc
tř. 17. listopadu 8, 772 00 Olomouc 
Mgr. Michaela Šrámková,
tel.585 637 502, Mgr. Irena Večerková, tel. 585 637 625
e-mail: michaela.sramkova(at)upol.cz, irena.vecerkova(at)upol.cz 

Přihlásit na kurz se můžete zde:

Prihlaska_ESP.doc

Nahoru

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 21. 02. 2014, Mgr. Irena Večerková