Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Vstupní vzdělávaní uředníků územní samosprávy

Vstupní vzdělávání

  • Modul 1 – Právo
  • Modul 2 - Veřejná správa v ČR
  • Modul 3 - Organizace a řízení ve veřejné správě
  • Modul 4 - Veřejná ekonomika a finance
  • Modul 5 - Lidský činitel ve veřejné správě

Forma studia - distanční nebo kombinovaná

Podání přihlášek

Průběžně – kdykoliv během roku.

Zahájení kurzu

Po podepsání smlouvy o studiu v programu CŽV, po zaplacení kurzovného a předáním přístupových práv a studijních opor.

Výuka 1

DISTANČNÍ formou v internetovém prostředí. Distanční studium je forma řízeného samostudia za podpory speciálních výukových textů, které budou účastníkům kurzu zpřístupněny v prostředí vzdělávacího portálu PF UP.

Výuka 2

KOMBINOVANOU formou, kdy distanční studium je doplněno dvěma prezenčními tutoriály (setkáními).

Podmínky
k přihlášení

E-mailová adresa, uživatelská znalost prostředí MS Windows a prohlížeče Internet Explorer, přístup na Internet.

Rozsah

Ekvivalent 34 hodin prezenční výuky včetně vypracování úkolů.

Způsob ukončení

Vypracování úkolů a jejich vyhodnocení.

Doklad o absolvování

Osvědčení o absolvování kurzu s akreditací Ministerstva vnitra.

Cena

DISTANČNÍ FORMA 1 600 Kč bez DPH za jednoho posluchače

KOMBINOVANÁ FORMA 3 800 Kč bez DPH za jednoho posluchače, cena je kalkulovaná pro MINIMÁLNĚ 8 posluchačů

Ceny jsou platné od 1. 7. 2010.

Bližší informace a přihlášky

Centrum dalšího vzdělávání PF UP Olomouc
tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc 
Mgr. Michaela Šrámková,
tel.585 637 502, Mgr. Irena Večerková, tel. 585 637 625
e-mail: michaela.sramkova(at)upol.cz, irena.vecerkova(at)upol.cz

 

Přihlásit na kurz se můžete zde:

Prihlaska_VV.doc

Nahoru

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 21. 02. 2014, Mgr. Irena Večerková