Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Kontakt

Vzdělávací kurzy a semináře

Mgr. Eva Hrudníková
Organizace a zajištění odborných seminářů
tel.: 585 63 7507
e-mail: komunikace.pf@upol.cz

 

Právo v celoživotním vzdělávání

Bc. Alice Tandlerová
Organizace a zajištění studijního oboru Právo v CŽV
tel.: 585 637 688
e-mail: alice.tandlerova@upol.cz

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 14. 02. 2011, Daniel Agnew