Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Administrativně právní klinika

  • povinně volitelný, dvousemestrální předmět
  • 6 kreditů za semestr
  • určený studentům 4. - 5. ročníku
  • kapacita: 12 studentů
  • ukončení: kolokvium

V této právní klinice budou mít studenti možnost seznámit se s praktickým fungováním veřejné správy, zejména v oblasti ochrany životního prostředí. Výuka bude realizována formou kombinace interaktivních výukových bloků, v nichž budou získávat potřebné znalosti, a praktické části, která bude spočívat v řešení reálných případů, kontaktu s klientem a tréninku právnických dovedností. V rámci APK se studenti zúčastní exkurzí, diskusí o aktuálních problémech ve veřejné správě, zahrají si v simulovaném správním řízení, budou pracovat na reálných případech a poznají, jak v praxi fungují nevládní organizace. 

Práce na reálních případech probíhá v kanceláři Studentské právní poradny (kancelář 1, budova A). Studenti pracují ve dvojici. Řešení případu konzultují se svými supervizory - vyučujícími předmětu.

 

Před začátkem práce na případech se musíte seznámit se základními pravidly fungování kanceláře SPP v krátkém organizačním workshopu. Účast na něm je povinná. Organizační workshop proběhne v kanceláři SPP na budově A (termíny budou upřesněny).

Studenti APK dále povinně absolvují třídenní výjezdní workshop, který se tradičně koná v horském prostředí Jeseníků. (pro bližší info a termínu workshopu sledujte záložku aktuality)

 

Bližší informace k tomuto předmětu podá JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.

veronika.tomoszkova@upol.cz

 

 

 

 

 

 

 

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 08. 03. 2017, Veronika Pochylá