Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Environmentální právní klinika

Předmět je vyučován

 

  • pro magisterský studijní program v zimním semestru (CPV/NEPK) a v letním semestru (CPV/NEPK2)
  • pro bakalářský studijní program v letním semestru (CPV/EPK-B)
  • zakončení: kolokvium
  • počet kreditů: 4

 

 

KOMU JE PŘEDMĚT URČEN? Studentům 4. a 5. ročníku magisterského studijního programu a studentům 3. ročníku bakalářského studijního programu, kteří budou vybráni ve výběrovém řízení. U zájemců se předpokládá zájem o oblast práva životního prostředí, absolvování předmětu právo životního prostředí není podmínkou, důležitý je zájem. V předmětu jsou vítáni ti, koho baví učit jiné o právu (street law).

CO BUDE NÁPLNÍ PŘEDMĚTU? V průběhu semestru budeme pracovat na reálných případech a případových studiích, které vám umožní prohloubit si znalosti a dovednosti potřebné pro řešení případů z oblasti práva životního prostředí, správního, stavebního a obecního práva. Budeme pomáhat na případech, které řeší Česká společnost ornitologická (http://www.cso.cz/), a spolupracovat se Slezským gymnáziem v Opavě na projektu Emise (http://emise.slezgymopava.cz/web/), v jehož rámci budete mít možnost připravit si výukový blok pro studenty gymnázia o ochraně ovzduší.

JAK A KDY BUDE PROBÍHAT VÝUKA? Výuka probíhá vždy v šesti výukových blocích (180 minut) v sudé týdny v pátek od 11:30 do 14:45 v počítačové učebně v suterénu budovy A. V letním semestru akademického roku 2016/2017 se výukové bloky uskuteční: 17. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 4., (20. 4. – Emise, Opava), 21. 4.

Výuku povede dr. Tomoszková (odb. asistentka Katedry správního práva a finančního práva PF UP) a mgr. Tomáš Všetečka (advokátní koncipient).

JAK SE DO PŘEDMĚTU PŘIHLÁSIT? Pro přihlášení do předmětu je třeba vyplnit přihlášku, včetně motivační části, odeslat ji do stanoveného data na veronika.tomoszkova@upol.cz. Bližší informace k výběrovému řízení na zimní semestr akademického roku 2017/2018 budou vyvěšeny v první polovině září 2017.

Garanti: JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.

Vyučující: JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.

 

 

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 08. 03. 2017, Veronika Pochylá