Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Klinika práv pacienta

o předmětu

Předmět Klinika práv pacienta seznámí studenty se základními prvky medicínského práva v ČR z pohledu pacienta. Předmět bude realizován praktickou formou založenou na interaktivním přístupu studentů, řešení případových studií, řízených diskuzí a samostatné práci studentů, tak aby byli absolventi po skončení fakulty připraveni na modelové situace, které mohou nastat. Praktický prvek kliniky je zajištěn zodpovídáním dotazů z webu Ligy lidských práv „Férová nemocnice“ a dále prací na celosemestrálním praktickém projektu věnovaném konkrétnímu problému z praxe. Výuka probíhá formou 90-minutových seminářů každý týden, v LS ak. roku 2016/2017 to bude ve čtvrtky od 8 do 9:30 hod.

 

Témata, kterým bude věnována pozornost:

  • vnitrostátní a mezinárodní základy medicinského práva
  • medicínské právo z pohledu základních práv (právo na zdravotní péči, ochrana tělesné integrity, právo na soukromí a další)
  • postup lege artis, standardy poskytování zdravotní péče
  • informovaný souhlas, odmítnutí poskytnutí zdravotní péče, revers
  • ochrana osobních údajů při poskytování zdravotní péče, mlčenlivost
  • práva pacientů v modelových situacích, odškodňování pacientů, nemajetková újma

 

V letním semestru 2017/2018 povede kliniku práv pacienta JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. Kapacita předmětu je 10 studentů, určen je pro 3. a 4. ročník magisterského programu. 

 

Garant předmětu: JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

  • Zápis je možný ve 3. a 4. ročníku magisterského programu
  • Zakončení předmětu:kolokvium
  • Počet kreditů: 4
Zpravodajství z UP

Fotografie z výuky

Stránka aktualizována: 06. 03. 2017, Veronika Pochylá