Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Klinika práva a podnikání

  • Předmět: volitelný, jednosemestrální, letní i zimní semestr
  • počet kreditů: 6
  • určený studentům: 3. - 4. ročník LS i ZS, 5. ročník ZS
  • vyžadována aktivní účast na seminářích
  • kapacita: 10 studentů

Cílem předmětu Klinika práva a podnikání je umožnit studentům získat pokud možno co nejvíce praktických zkušeností v oblasti právních aspektů podnikání. Studenti propojí znalosti z oblasti např. korporátního, občanského, pracovního a finančního práva, které si osvojili v povinných předmětech, a jejich aplikaci na praktické situace vznikající při podnikatelských aktivitách. Předmět bude rovněž rozvíjet dovednosti důležité pro aplikaci práva v oblasti podnikání, jako je psaní právních dokumentů, strategické řízení, vyjednávání, týmová práce, komunikační a prezentační dovednosti.

Předmět bude vyučován praktickou formou založenou na intenzivní samostatné přípravě studentů.

Předmět je zakončen prezentací vlastní fiktivní společnosti (semestrální projekt).

Studenti budou mít příležitost poskytovat právní poradenství klientům z podnikatelského prostředí, zpracovat pro ně právní radu a dokumenty pod dohledem supervizora.

Není možný zápis přes stag, studenti budou vybráni na základě výběrového řízení dle podaných písemných přihlášek.

Sylabus předmětu  na LS 2016/ 2017 naleznete ZDE.

Pozor!!! Pro všechny studenty Kliniky práva a podnikání je povinná účast na výjezdním workshopu Studentské právní porady (sledujte záložku aktuality) a organizačním workshopu s paní Mgr. Lucií Valentovou, vedoucí kanceláře SPP. Kdo se již výjezdního workshopu v minulých semestrech účastnil, je pro něj povinná účast jen na organizačním workshopu.

 

 

 

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 06. 03. 2017, Veronika Pochylá