Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Kurz právnických dovedností

Informace o předmětu

Kurz právnických dovedností je na PF UP vyučován od zimního semestru akademického roku 2007/2008 jako povinný předmět pro studenty 3. ročníku magisterského studijního programu Právo a právní věda. Do výukových osnov magisterského studijního programu byl zaveden v rámci projektu "Rozvoj praktických forem výuky na PF UP", který byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Předmět byl inspirován obdobným předmětem Legal Skills Course navrženým a vyučovaným prof. Jamesem E. Moliternem na nejstarší právnické fakultě v USA -  William & Mary Law School ve Williamsburgu. S prof. Moliternem je tým Centra pro klinické právní vzdělávání PF UP nadále v kontaktu a úpravy obsahové a metodické náplně předmětu konzultuje nejen s ním, ale také s dalšími zahraničními a českými právníky a experty na právnické vzdělávání.

 

Cílem povinného jednosemestrálního Kurzu právnických dovedností je umožnit studentům 3. ročníku magisterského studijního programu získat základ profesních dovedností pro právní praxi. Studenti PF UP mají v návaznosti na Kurz právnických dovedností možnost absolvovat praxi v právních klinikách nebo u externích subjektů.

 

Mezi profesní dovednosti, na jejichž rozvoj je Kurz právnických dovedností zaměřen, patří

 

  • vedení úvodního pohovoru s klientem (interviewing) se zaměřením na dovednost pokládat správné otázky s cílem zjistit co nejvíc informací o klientově případu
  • analýza klientova případu spočívající v důkladném rozboru skutkových okolností případu, nalezení relevantní právní úpravy a vygenerování možností řešení případu
  • poskytování právního poradenství (counseling) spočívající v přesvědčivé   prezentaci všech možností řešení, včetně jejich výhod a nevýhod a
  • psaní právních dokumentů, včetně přesvědčivé písemné argumentace.

 

 

Výuka Kurzu právnických dovedností je vedena interaktivně s vysokou mírou aktivního zapojení všech studentů a jejím cílem je rozvoj i dalších dovedností, např. týmové spolupráce, poskytování a přijímání zpětné vazby, management času a práce. Studenti pracují v Kurzu právnických dovedností ve dvojicích na případu svého klienta. Výuka předmětu je založena nejen na zpětné vazbě, kterou studentům poskytuje vyučující, ale také na sebereflexi vlastních výkonů každého studenta a vzájemné zpětné vazbě studentů pracujících v týmu. Cílem trojité zpětné vazby je zvýšit efektivitu nácviku praktických dovedností, vycházíme přitom z premisy, že člověk se lépe poučí z chyb, pokud si je sám uvědomí. Výstupy své práce zakládají studenti do portfolia, které v závěru kurzu odevzdávají ke komplexní zpětné vazbě vyučující/mu. Ověření znalostí o dovednostech, jejichž nácviku se studenti v průběhu semestru věnují, probíhá formou písemného testu v závěru semestru, jehož součástí je i hodnocení videonahrávky schůzky právníka s klientem. Kurz právnických dovedností je zakončen ústním kolokviem.

 

GARANT PŘEDMĚTU: JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

VYUČUJÍCÍ:

 

 Bližší informace o předmětu poskytne JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 08. 03. 2017, Veronika Pochylá