Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Lidskoprávní klinika

o předmětu

  • povinně volitelný, jednosemestrální předmět, probíhá v ZS
  • 4 kredity za semestr,
  • určený studentům 3. – 5. ročníku
  • kapacita: 10 studentů

Lidskoprávní klinika se zaměřuje na aktuální otázky ochrany lidských práv v ČR, v tomto akademickém roce bude předmět zaměřen zejména na problematiku zajištění práva na vzdělání u žáků a studentů se specifickými potřebami a jejich integraci do vzdělávacího procesu, např. se budeme věnovat problému uvolňování z tělesné výchovy, zajištění asistence ve škole, diskriminaci žáků apod.

Výuka bude probíhat způsobem, že se studenti rozdělí do pracovních skupin a v nich budou pracovat na konkrétních problémech lidských práv v ČR s cílem dosáhnout reálné změny, resp. zvýšení úrovně ochrany. Studenti v rámci tohoto předmětu propojí teoretické znalosti z různých právních odvětví, takže komplexněji pochopí působení lidských práv v praxi. Zároveň budou dále rozvíjet právní dovednosti jako analýza a řešení právního případu, psaní právních dokumentů a další.

Oproti předchozím letům nebude předmět propojen s Lidskoprávním Moot Courtem.

Zápis na předmět probíhá formou výběrové řízení. 

Pro bližší informace o předmětu se obraťte na vyučujícícho předmětu Maxima Tomoszka na emailu: maxim.tomoszek@upol.cz

 

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 06. 03. 2017, Veronika Pochylá