Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

O NÁS

Řekli a napsali o nás:

Videa

 

Rozhlas

 

Žurnál UP

 

Ohlasy ze zahraničí

 

 

Odkazy v odborných periodikách

 

 • Zpráva z konference 8th worldwide Global Alliance for Justice Education Conference a 13th International Journal of Clinical Legal Education Conference "Justice Education for a Just Society". Právník, 2016, č. 2, s. 200-205.

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUM PRO KLINICKÉ PRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Stejně jako u ostatních právnických fakult v ČR je cílem PF UP v Olomouci vybavit své absolventy právními znalostmi na vysoké úrovni. PF UP v Olomouci klade kromě toho důraz také na to, aby její absolventi byli po ukončení studia schopni své znalosti v praxi okamžitě využít. Výrazem této snahy je projekt "Rozvoj praktických forem výuky na PF UP".

 

Na této stránce najdete základní informace o:

 • Centru pro klinické právní vzdělávání PF UP (CKPV),
 • Právních klinikách,
 • Projektu "Rozvoj praktických forem výuky na PF UP.
 • Projektu "Law for Life"

Od data zahájení realizace projektu „Rozvoj praktických forem výuky na PF“ fungovalo na PF UP Centrum pro klinické právní vzdělávání (dále jen CKPV), které slouží přípravě a koordinaci realizace celého projektu, jak z hlediska administrativního, tak z hlediska metodické pomoci při inovaci stávajících a zavádění nových předmětů v rámci magisterského studijního programu Právo a právní věda, oboru právo na PF UP.

CKPV rovněž organizačně zabezpečuje předměty právních klinik.
Kancelář CKPV se nachází v místě Studentské právní poradny, v budobě A.

Více o jednotlivých předmětech naleznete v přiložené příručce/ průvodci dovednostním vzděláváním, který si můžete stáhnout ZDE.

Nyní je CKPV organizačním pracovištěm Projektu ESF " Law for Life" zaměřeného na celoživotní vzdělávání a implementaci klíčových kompetencí.

Vedoucím CKPV je:

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.


 

tel.: 585 637 815

kancelář č. 13 (budova B PF UP)

email: maxim.tomoszek@upol.cz

Organizačním pracovníkem CKPV je:

JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D.


                                 

tel.: 585 637 673

kancelář č. 7 (budova B PF UP)

email: lucia.madlenakova@upol.cz

JUDr. Bronislava Wittnerová, MSc.

kancelář č. 1 budova A

konzultační hodiny:  - dle domluvy

email: judr.wittnerova@seznam.cz

 

Vedoucí kanceláře Studentské právní poradny je:

Mgr. Lucia Valentová

 Email: lucia.valentova@upol.cz

Tel: 585 637 616

Kancelář SPP, budova A

 

Organizačním asistentem CKPV je:

Mgr. Veronika Pochylá

tel. 585 637 616

kancelář SPP, budova A.

 

Sekretářkou CKPV je:

Alena Opichalová

tel.: 58563 7537

kancelář č. 65 (budova B PF UP)

email: alena.opichalova@upol.cz

PRÁVNÍ KLINIKY

Centrum pro klinické právní vzdělávání zajišťuje výuku předmětů:

 • Kurz právnických dovedností
 • Studentská právní poradna
 • Spotřebitelská právní poradna
 • Právní klinika sociálního zabezpečení
 • Lidskoprávní klinika
 • Antidiskriminační klinika
 • Právní klinika uprchlického a cizineckého práva
 • Environmentální právní klinika
 • Administrativně-právní klinika
 • Právní klinika: Právo elektronických komunikací
 • Právní klinika malého podnikání a neziskového sektoru
 • Profesní etika
 • Studentská lidskoprávní laboratoř
 • Právo pro každý den (street law)

STATISTICKÉ ÚDAJE PRÁVNÍCH KLINIK

Informace týkající se jednolivých právních klinik jsou k dispozici v levé liště stránek Centra pro klinické právní vzdělávání!

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 27. 09. 2016, Veronika Pochylá