Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Právní klinika uprchlického a cizineckého práva

Právní klinika uprchlického a cizineckého práva 2

Předmět je zaměřen na rozvoj dovedností studentů v oblasti praktické aplikace správního práva a k rozšíření jejich znalostí získaných v průběhu studia  povinně volitelného předmětu Právní klinika uprchlického a cizineckého práva 1 (jehož absolvování není podmínkou) pro přihlášení se do Právní kliniky uprchlického a cizineckého práva 2.


Během výuky jsou analyzovány praktické příklady a případové studie z oblasti uprchlického práva - vyhledávání informací o zemi původu, uprchlictví sur place, situace vnitřního ozbrojeného konfliktu, možnost vnitřního přesídlení atd.

Jednotlivé bloky jsou zaměřeny zejména na získávání praktických zkušeností při aplikaci uprchlického práva, přípravu či analýzu relevantních písemností, řešení příkladů z praxe a práci s judikaturou, to vše při rozšiřování a prohlubování teoretických znalostí. Skutečné případy budou studenti řešit díky spolupráci s nevládní organizací SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty).

Výuka bude zajišťována s odborníky z praxe, kteří se na oblast uprchlického práva specializují.

  • výuka probíhá: LS (každé sudé pondělí od 18:15)
  • doporučeno pro studenty: 4. ročníku
  • kapacita předmětu: 10 studentů
  • počet kreditů: 3

Přihlašování do kliniky: prostřednictvím vyplněné přihlášky.

Právní klinika uprchlického a cizineckého práva 1

Výuka v rámci tohoto povinně volitelného předmětu bude probíhat formou seminářů prolínajících se s praxí.

Výuka v rámci tohoto předmětu bude probíhat formou seminářů prolínajících se s praxí. V praktické části předmětu studenti absolvují exkurzi v uprchlickém táboře, budou se podílet na poradenství, budou řešit případy z praxe, vyhledávat informace o zemi původu, připravovat procesní písemnosti, budou se moci zúčastnit moot courtu v oblasti uprchlického práva atd.

  • výuka probíhá: ZS
  • určeno pro studenty: 3.- 5. ročníku
  • kapacita předmětu: 15 studentů
  • počet kreditů: 4

 

Témata cvičení:

1. Úvod do uprchlického a cizineckého práva

2. Mezinárodní ochrana a řízení o udělení mezinárodní ochrany

3. Pobyt cizinců - základní instituty
4. Pobyt cizinců - přechodný pobyt
5. Pobyt cizinců - trvalý pobyt; odchylky ve správním řízení s soudním přezkumu správních rozhodnutí

6. Vyhoštění cizinců; jednotlivé oblasti života cizinců

7. Řešení závěrečné případové studie

 

Studenti se do PKUCP hlásí formou zápisu předmětu přes STAG.

seznam literatury ke stažení zde.

Studie z oblasti cizineckého práva zde.

 

 

Proč si zvolit právě kliniku uprchlického a cizineckého práva? Powerpointovou prezentaci k této klinice, kterou zpracovali studenti,  můžete shlédnout  ZDE !

Studenti PKUCP se rovněž pravidelně účastní mezinárodních soutěží v simulovaném soudním řízení v problematice uprchlického práva, jako např. Asylum Law Moot Court Competition 2008.

 

Kontakt: Mgr. Pavel Šejnoha (sejnohapavel@gmail.com)

 

 

 

 

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 06. 03. 2017, Veronika Pochylá