Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Právo pro každý den - STREET LAW

Přesměrování na webovou stránku Street Law

Aktuální informace o předmětu Street Law včetně harmonogramu a rozpisu jednotlivých výukových hodin pro studenty přesunuty na stránku Law4Life/ Street law.

Právo pro každý den - STREET LAW

Právo pro každý den I.

Cíle předmětu je možné rozdělit na cíle znalostní a cíle dovednostní. Znalostním cílem předmětu je zopakování a aplikace již nabytých znalostí z různých oblastí práva, které budou mít studenti PF UP možnost pochopit ve vzájemných souvislostech. Tohoto cíle dosáhnou studenti přípravou a realizací výukového bloku na předem vybraných základních školách pod dohledem pedagoga PF UP. Dovednostními cíli předmětu je rozvinout u studentů prezentační a komunikační dovednosti. Tím, že studenti budou vyučovat základy práva na základních školách, je také naučí, jak podat mnohdy nesrozumitelný právnický text laikovi tak, aby byl srozumitelný. Studenti si v tomto předmětu osvojí dovednosti prezentace a argumentace a komunikační základy pro efektivní sdělování odborných informací. Sociální dimenze, kterou předmět bude rovněž naplňovat, je vzdělávání skupiny žáků základních škol tak, aby byli sami schopni řešit základní každodenní problémy, které jsou právního charakteru.

 

Právo pro každý den II.

 

Cíle předmětu je možné rozdělit na cíle znalostní a cíle dovednostní. Znalostním cílem předmětu je zopakování a aplikace již nabytých znalostí z různých oblastí práva, které budou mít studenti PF UP možnost pochopit ve vzájemných souvislostech. Tohoto cíle dosáhnou studenti přípravou a realizací výukového bloku na předem vybraných středních školách pod dohledem pedagoga PF UP. Dovednostními cíli předmětu je rozvinout u studentů prezentační a komunikační dovednosti. Tím, že studenti budou vyučovat základy práva na středních školách, je také naučí, jak podat mnohdy nesrozumitelný právnický text laikovi tak, aby byl srozumitelný. Studenti si v tomto předmětu osvojí dovednosti prezentace a argumentace a komunikační základy pro efektivní sdělování odborných informací. Sociální dimenze, kterou předmět bude rovněž naplňovat, je vzdělávání skupiny středoškolských studentů tak, aby byli sami schopni řešit základní každodenní problémy, které jsou právního charakteru.

 

Právo pro každý den III.

Od letního semestru 2014 jsme na Gymnázium v Olomouci- Hejčíně rozběhli moot court competition. Od ZS 2014 se pak tato aktivita vtělila do předmětu street law 3. Jedná se o soutěž středoškolských týmů v simulovaném soudním jednání. Studenti PF jako koučové připravují svoje týmy na uvedenou soutěž, která se koná každý semestr na PF. Při jejich přípravě se zaměří jak na věcnou (právní) stránku, tak také na stránku dovednostní, příprava tak bude komplexní. První půlročník se studenty hejčínského gymnázia měl pozitivní ohlas. DO 2. půlročníku v ZS 2014 se nám podařilo zapojit studenty z různých částí republiky a Olomouce, podle toho, zda street lawvyeři chtěli využít kontakty na svém gymnáziu, či střední škole, nebo chtěli koučovat studenty olomouckých gymnázií. Kromě koučování v předmětu probíhají i týdenní schůzky koučů, na kterých diskutujeme strategii, právní problémy, nastavujeme společně sylabus schůzek koučů se svými týmy atd. Jelikož ve street law3 jsou už ti nejzkušenější, velká část aktivity v předmětu a jeho náplň se řídí jejich požadavky.

Důležité informace - LS 2014/2015

Studenti předmětu Právo pro každý den I. a Právo pro každý den II.  absolvují výjezdní workshop – školení zaměřené na dovednosti potřebné v práci se žáky základní školy, které se koná během víkendu od 27. února do 1. března 2015. (od cca 14.00 v pátek do cca 13.00 v neděli) v krásném horském prostředí hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou. Hosty workshopu bývají tradičně jednak street lawyeři z Prahy, kteří Vás seznámí zejména s metodami výuky a s tím, jak si hodinu připravit a jednak naši street lawalumni, tedy studenti, kteří již náš street law program absolvovali a podělí se s Vámi o svoje zážitky a rady. V neposlední řadě se můžete těšit i na blok se mnou.

V minulosti hradilo veškeré náklady spojené s workshopem (stravování studentů, odměny externích lektorů, materiál apod.) Centrum pro klinické právní vzdělávání. Letos se bohužel Centru nepodaří sehnat dostatečné množství prostředků na to, aby workshop mohl řádně proběhnout. Centrum tak bude nuceno požádat studenty vybrané do klinik o jednorázový poplatek 500,-Kč na osobu. Zasláním přihlášky s případným poplatkem v uvedené výši za účast na workshopu souhlasíte. Touto cestou Vám děkujeme za pochopení.

 

Harmonogram ZŠ Horka v ak.r. 12/13 zde.

Výuka v ZŠ Horka nad Moravou, či v jiné ZŠ v regionu – každá skupina má obvykle povinnost odučit 8 školních hodin (tedy 8x45 minut), a to buď v hodinách ZSV nebo v rámci projektových dnů. Učíte po dvojicích, do kterých Vás rozdělí supervizorka.

 

Schůzky ve skupině se supervizorkou – pravidelně, a to každý týden, se scházíme v místnosti a čase, které jsou rozvrhované, tedy na čase se nedomlouváme, ale máte jej již pevně daný v rozvrzích pro svůj ročník!!!

Na setkáních diskutujeme výukové materiály, věcné otázky apod.

Další zajímavé činnosti/dovednosti:

  • vyzkoušení a aplikace dosud nabytých znalostí o právu
  • získání dovedností vystupovat
  • prezentace, diskuze, argumentace, předávání znalostí - učení
  • podávání složité problematiky srozumitelně

Garant:JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D.


email: lucia.madlenakova@upol.cz, tel: 7673

  • Zápis je možný od 2. ročníku magisterského programu
  • Zakončení: kolokvium
  • Počet kreditů: 4
  • Předmět povinně volitelný
  • Právo pro každý den I, II. a III. se vyučují v LS i ZS
Zpravodajství z UP

Staň se součástí Street Law

Fotogalerie z výuky

Seminář na ZŠ Horka "Evropa a svět nás zajímá"
Seminář na ZŠ Horka "Evropa a svět nás zajímá"
Seminář na ZŠ Horka "Ochrana spotřebitele"
Seminář na ZŠ Horka "Ochrana spotřebitele"
Seminář na ZŠ Horka "Ochrana spotřebitele"
Seminář na ZŠ Horka "Ochrana spotřebitele"
Seminář na ZŠ Horka "Ochrana spotřebitele"
Stránka aktualizována: 06. 09. 2016, Veronika Pochylá