Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Profesní etika

Předmět Profesní etika seznámí studenty se základními principy profesní etiky a odpovědnosti v ČR. Kromě advokátů je zaměřen i na další právní profese (soudce, státní zástupce a další). Předmět bude realizován praktickou formou založenou na aktivním přístupu studentů, řešení případových studií, řízených diskuzí a samostatné práci studentů, tak aby byli absolventi po skončení fakulty připraveni na modelové situace, které mohou v praxi nastat. Výuka bude realizována v šesti intenzivních čtyřhodinových blocích. Na výuce se budou podílet odborníci z praxe.

Probíraná témata:

 

 1. Právní profese a její role ve společnosti, pro bono, hodnoty v právu
 2. Nestrannost a nezávislost, důstojnost a důvěryhodnost, odbornost a profesionalita
 3. Vztah právníka ke klientovi
 4. Střet zájmů, mlčenlivost
 5. Vztahy různých právních profesí mezi sebou, vztahy k třetím osobám, vztahy na pracovišti, etické kodexy a mechanismy zajišťující 
 6. dodržování etických pravidel
 7. Další etická pravidla - finanční otázky, publicita, specifika různých profesí

Garant a vyučující předmětu JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. . Email: maxim.tomoszek(at)upol.cz

 • Jednosemestrální předmět, nabízený v LS
 • Zápis je možný ve 3. a 4. ročníku magisterského programu
 • Zakončení předmětu: kolokvium
 • Počet kreditů: 3
Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 30. 09. 2013, Zuzana Adameová