Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Spotřebitelská právní klinika

Informace o předmětu

V současné době je předmět Spotřebitelská právní klinika vyučován jako volitelný předmět formou každotýdenních setkání v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně (45 minut). V rámci tohoto předmětu bude hlavní náplní seznámit studenty s praktickými problémy v rámci ochrany spotřebitele. Budou rozebírány možné právní situace v rámci ochrany spotřebitele podle české právní úpravy. Termín setkání bude upřesněn.

Praktická část předmětu spočívá v řešení konkrétních problémů, které se v praxi vyskytují. Studenti pracují s případy skutečných klientů v rámci Studentské právní poradny pod vedením supervizorů doc. JUDr. Blanky Vítové, Ph.D., LL.M. a Mgr. Markéty Etlíkové.

Vybraná probíraná témata:

 •    soukromoprávní úprava ochrany spotřebitele - Občanský zákoník
 •    ochrana spotřebitele při prodeji zboží v obchodě, uzavírání smluv,         zaměření se na tzv. shodu s kupní smlouvou
 •    odpovědnost za vady při prodeji zboží v obchodě
 •    odpovědnost za vady v rámci smlouvy o dílo
 •    odpovědnost výrobce za škodu způsobenou vadami výrobku
 •    veřejnoprávní ochrana spotřebitele
 •    spotřebitelská směrnice EU
 •    judikatura českých soudů a Soudního dvora EU ve věcech ochrany spotřebitele

Výběrové řízení do předmětu probíhá na základě zaslaných přihlášek s krátkou motivací. 

Pro vybrané studenty do předmětu Spotřebitelská právní klinika je povinnou aktivitou absolvování organizačního workshopu a výjezdního workshopu. (Pro bližší informace týkající se obou workshopů sledujte záložku aktuality)

Garant: doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M., email: bl.vitova@gmail.com, tel: 7692

 • Předmět vyučován v LS i ZS
 • Zápis je možný v 3. a 4. ročníku magisterského programu
 • Zakončení: kolokvium
 • Počet kreditů: 4 
Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 06. 03. 2017, Veronika Pochylá