Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Studentská laboratoř lidských práv

Studentská laboratoř lidských práv 1

Povinně volitelný předmět Studentská laboratoř lidských práv 1 navazuje na povinné předměty Základní práva 1 a Základní práva 2. Práce s cílovou skupinou probíhá v seminární skupině (15-20 členů) vnitřně rozdělené do 3-4 členných pracovních týmů. Každému týmu je přidělen jeden dlouhodobý analytický projekt (obsahem projektu jsou například komplexní analýza vybrané problematiky v oblasti ochrany lidských práv, simulované řešení aktuálních mezinárodních lidskoprávních kauz, monitoring rozhodovací činnosti mezinárodních orgánů ochrany lidských práv  - ESLP, ASLP, IASLP, UNHRC, HRC, DESCE, CERD).

 

Studenti prezentují výsledky své práce v rámci tzv. kulatých stolů, kde celá skupina pod vedením odpovědného týmu studentů a pod dohledem vyučujícího diskutuje nad prezentovaným tématem. Předmět studentům poskytuje prostor pro ověření a aplikování nabytých znalostí a nácvik praktických, především prezentačních dovedností.

 

Studenti jsou do předmětu vybírání na základně výběrového řízení, na které přihlašují teze svých projektů. Přihlašování probíhá prostřednictvím emailu 

  • Zápis je možný od 3. do 5. ročníku
  • Zakončení: kolokvium
  • Počet kreditů: 4

Garant: JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D., email: ondrej.hamulak@upol.cz , tel. 7635

Studentská laboratoř lidských práv 2

Povinně volitelný předmět Studentská laboratoř lidských práv 2 navazuje na povinně volitelný předmět Studentská laboratoř lidských práv 1. V rámci tohoto předmětu studenti zúročují zpětnou vazbu získanou v rámci diskusních kulatých stolů organizovaných v letním semestru. Pod dohledem vyučujícího připravují veřejnou prezentaci výsledků jejich výzkumných projektů (například formou TED přednášky, semináře pro celou akademickou obec, videoprojekce s debatou, simulovaného soudního jednání, workshopu). Kromě toho pracují na tvorbě písemných reportů – analytickém materiálu, který je věnován tématu, které po celý rok blíže zkoumali a který je následně publikován jako tzv. working paper v písemné i elektronické verzi. Absolvování této části kurzu studentům nabízí další možnost tréninku prezentačních dovedností, argumentačních schopností v konfrontaci s veřejným auditoriem a metodický základ tvorby analytických zpráv, tj. dovednost využívanou v rámci práce NGO, think-thanků, poradních orgánů apod. Tento předmět je otevřen pouze pro studenty absolvující první část kurzu - Studentská laboratoř lidských práv 1.

 

Garant: JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D., email: ondrej.hamulak@upol.cz , tel. 7635

  • Zápis je možný od 3. do 5. ročníku
  • Zakončení: kolokvium
  • Počet kreditů: 4
Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 06. 03. 2017, Veronika Pochylá