Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Studentská právní poradna

Informace o předmětu

INFORMACE PRO KLIENTY STUDENTSKÉ PRÁVNÍ PORADNY SE NACHÁZEJÍ ZDE.

Předmět „Studentská právní poradna“ probíhá každý semestr. Studenti se mohou přihlásit i opakovaně (avšak pouze na dva semestry). Předmět spočívá v poskytování bezplatné právní pomoci osobám, které si nemohou dovolit zaplatit pomoc advokáta, v oblasti občanského práva.

Studentská právní poradna ve smyslu právní kanceláře poskytuje studentské právní rady i z jiných právních oblastí, například správního práva, práva sociálního zabezpečení nebo spotřebitelského práva (podle toho v ní fungují jednotlivé sekce poradny - "občanskoprávní", "spotřebitelská", "správněprávní" apod.). Studenti, kteří mají zájem pracovat na případech klientů z těchto právních odvětví, se musí přihlásit do jiného předmětu - CPV/APK pro správní právo, CPV/PKSZ pro právo soc. zabezpečení a CPV/SPP pro spotřebitelské právo. (pozn. POZOR! CPV/SPP je zkratka pro Spotřebitelskou právní kliniku v Portálu UP. Pod zkratkou SPP se ve vztahu ke klientům rozumí Studentská právní poradna.)

V rámci předmětu Studentská právní poradna se studenti budou setkávat s klienty, vést s nimi rozhovor s důrazem na zaznamenání klíčových otázek klienta a bodů jeho problému, řešit nastolený případ pod dohledem supervizora, který je odborníkem v dané oblasti, naučí se, jak vést přehledně administrativu týkající se jednotlivých klientů a jejich případů.

Studenti jsou rozděleni do několika skupin (4 - 6 studentů). Každá skupina má supervizora, který je pedagogem PF UP nebo advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Na případech pracují ve dvojici. Skupiny se pravidelně schází se supervizorem a diskutují o vývoji případů, možnostech řešení, komunikaci s klientem a dostávají zpětnou vazbu ke své práci.

Povinnou součástí výuky jsou i dva workshopy. První je organizační, zabývající se organizací práce v kanceláři právní poradny, druhým workshopem je výjezdní workshop do obce Kouty nad Desnou, který se věnuje právnickým dovednostem, profesní etice, teambuildingu a podobně. Hosty druhého workshopu jsou tradičně i soudce, advokát a psycholog. O detailech budeme informovat v aktualitách.

Obou workshopů se zúčastní taky studenty těch klinik, které spolupracují na řešení případu SPP z jiné právní oblasti než je občanské právo - studenti administrativně právní kliniky, spotřebitelské právní kliniky, právní kliniky sociálního zabezpečení (po domluvě s garantem) a studenti předmětu Street Law. (Foto workshop Dlouhé stráně 2011 zde)

Zpět na CKPV

  

Zpravodajství z UP

Supervizoři SPP občanskoprávní sekce

V letním semestru 2016/2017:

 

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

JUDr. Bronislava Wittnerová, MSc.

JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D.

JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.

JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D.

JUDr. et. Mgr. Zdeněk Kopečný

Mgr. Oldřich Beneš, Mgr. Svatopluk Čech

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

JUDr. Marek Juráš, Ph.D.

JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D.

 

Stránka aktualizována: 06. 03. 2017, Veronika Pochylá