Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

PROJEKT Mgr. Černé

Projekt FRVŠ 2729/2012

 

Právní francouzština – Úvod do systému a terminologie francouzského práva a jeho srovnání s českým právním systémem a terminologií

 

Cílem projektu bylo inovovat výuku předmětu odborné francouzštiny s důrazem na srovnávací hledisko pro oblast výuky francouzské právní terminologie s možností využívat kombinované formy výuky a další moderní způsoby odborné jazykové výuky.

Výuka odborné právní francouzštiny se tímto zaměřuje na komparaci českého a francouzského právního systému s důrazem na rozbor autentických právních textů a na možnost rozvoje praktických jazykových dovedností, dále se zaměřuje na specifické gramatické jevy v oblasti právního jazyka, prezentaci tematických okruhů s právní problematikou, apod. Díky tomuto projektu vznikla řada textů a podkladů pro odbornou právní francouzštinu, která umožňuje studentům upevnit své teoretické znalosti získané v seminářích. Tyto texty jsou zaměřené na práci s odborným právním jazykem, na porozumění odborných textů z různých oblastí práva, na překlady právních výrazů a v neposlední řadě na schopnost vyjadřování se v cizím jazyce (ve francouzštině) k určité odborné právní tématice. Část výukových materiálů a různých textů je přístupna přímo na stránkách KJA, další část je pro studenty připravena v tištěné podobě přímo do výuky.

Nabídka souborů ke stažení

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 08. 02. 2013, Mgr. Irena Večerková