Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Katedra mezinárodního a evropského práva

Vedoucí katedry: 

doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.                       

Tajemník katedry:

JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.

Sekretářka katedry:

Kateřina Moravcová; tel.: 585 637 557; email: katerina.moravcova(at)upol.cz; kancelář č. 11


Pracovníci katedry:   

 

DOCENTI

doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. | Viz detail ►►► 

doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D. | Viz detail ►►►

 

ODBORNÍ ASISTENTI                            

JUDr. Pavel Bureš, Ph.D., D.E.A. ►►►

JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI ►►►

JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. | Viz detail ►►►

JUDr. Miluše Hrnčiříková, Ph.D. ►►►

JUDr.Mag.iur.Michal Malacka, Ph.D., MBA ►►►

JUDr. Michal Petr, Ph.D. | Viz detail ►►►

Mgr. et Mgr. Lukáš Ryšavý ►►►

JUDr. Ondřej Svaček, Ph.D., LL.M. ►►►


 


Kontaktní adresa:

Katedra mezinárodního a evropského práva
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
Tř. 17. listopadu 8, pošt. přihrádka 16 
771 11 Olomouc

Redaktorem těchto stránek je JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.

 

Zpravodajství z UP

Vybrané publikace členů Katedry mezinárodního a evropského práva PF UP

Stránka aktualizována: 13. 10. 2016, Ondřej Hamulák