Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Katedra politologie a společenských věd

Kontaktní adresa 
Katedra politologie a společenských věd
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Tř. 17. listopadu 8, pošt. přihrádka 16
771 11 Olomouc

Vedoucí katedry:

doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc. (pověřený vedením)
tel.: 58 563 7678
vlastimil.fiala@upol.cz

Konzultační hodiny: 

Pondělí: 13:00-14:00

Úterý: 13:00-13:50

 

Sekretářka katedry:

Lenka Skácelíková
tel.: 58 563 7623
l.skacelikova@upol.cz

 

Tajemnice katedry:

Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D.
tel.: 58 563 7700
petra.mestankova@upol.cz

Konzultační hodiny:

Pondělí: 10:30-11:30 (sudý týden)

Úterý: 11:00-12:00

Pracovníci katedry:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (úvazek 0,3)

(odkaz na osobní stránku)
tel.: 58 563 7632
robert.zbiral@upol.cz

Konzultační hodiny:
Pondělí: 11:00-11:30


doc. PhDr. et Mgr. Pavel Hlavinka, Ph.D.
tel.: 58 563 7630 
pavel.hlavinka@upol.cz 

Konzultační hodiny:

Středa: 16:00-16:45
 


PhDr. Lenka Holá, Ph.D.

tel.: 58 563 7630
lenka.hola@upol.cz

Konzultační hodiny:

Středa: 14:00-15:00

 


Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D.

tel.: 58 563 7700
ondrej.filipec@upol.cz

Konzultační hodiny:

Čtvrtek: 16:30-17:30

Nebo po domluvě e-mailem


 

Ing. Jana Bellová, Ph.D.

tel.: 58 563 7700 
jana.bellova@upol.cz  

Konzultační hodiny:

Středa (lichý týden): 11:30-13:00

KH platí po dobu výuky v ZS. Jinak na základě předchozí písemné domluvy prostřednictvím  emailu.

 


Externí spolupracovníci:

 Mgr. Martin Fafejta, Ph.D. (FF UPOL)


Redaktorem těchto stránek je: Mgr. Petra Měšťánková, PhD. 

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 20. 03. 2017, Robert Zbíral