Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
THE Rankings
QSU EECA Rankings
Právnická fakulta UP

Katedra soukromého práva a civilního procesu

Vedoucí katedry:

prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.   >>>

Sekretářka katedry:

Eva Eisová   >>>

Tajemník katedry:

JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D. >>>


Pracovníci katedry:

 

Profesoři:


Docenti:

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.    >>>
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.    >>>

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D. LL.M.   >>>
doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D. >>>
doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D. LL.M.   >>>

Odborní asistenti:

JUDr. Václav Bednář, Ph.D. >>>
JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. >>>

Mgr. Michal Černý, Ph.D. >>>
JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D.   >>>
JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.   >>>
JUDr. Jan Lasák, Ph.D. LL.M.
  >>>
JUDr. Pavel Petr, Ph.D. LL.M.   >>>
Mgr. Mgr. Jan Petrov, Ph.D. LL.M.
>>>
JUDr. Jana Petrov Křiváčková, Ph.D. >>>
JUDr. Petr Podrazil, Ph.D. >>>
JUDr. Petr Prchal, Ph.D. >>>
Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D.
>>>
JUDr. Mgr. Eva Šimečková, Ph.D.   >>>
JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.   >>>
JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D. >>>
JUDr. Tomáš Tintěra, Ph.D.   >>>
JUDr. Pavel Tůma, Ph.D. LL.M.
JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D.   >>>

 

 

Interní doktorandi:

Mgr. Radka Demjanová
Mgr. Martina Ditmarová
>>>
Mgr. Pavla Ládová
Mgr. Jitka Jordánová
JUDr. Jan Kotula >>>
Mgr. Anna Kováčová
Mgr. Tomáš Marek
JUDr. Lucie Melzerová >>>
Mgr. Antonín Stanislav >>>
Mgr. Tomáš Šperka
Mgr. Adam Talanda
Mgr. Iveta Talandová
Mgr. Lucia Valentová
Mgr. Karel Vlček
Mgr. Jakub Vraník

 

Externí spolupracovníci:

doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D. >>>
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
JUDr. Marek Juráš, Ph.D.
Mgr. Petr Kolář
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
ICLic. Mgr. Ingrid Kovářová Kochová, Ph.D. 
JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.
JUDr. Bc. Patrik Matyášek, Ph.D.
JUDr. Vlasta Miklušáková
JUDr. David Raus, Ph.D.
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Mgr. Jan Svoboda
Mgr. Petr Šedivý
JUDr. Zuzana Šimonovská, LL.M.

doc. JUDr. Marek Števček, PhD. >>>
JUDr. Daniela Šustrová

PhDr. Jiří Závora, Ph.D. Ph.D.

 

Koordinátorka pro rigorózní řízení a doktorské studium: JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D. >>>

  

 


 

 

Předměty vyučované v rámci katedry:

Magisterský studijní program - Právo a právní věda, obor Právo

Povinné předměty (A) :        

Civilní proces 1 - NCP1
Civilní proces 2 - NCP2
Civilní proces 3 - NCP3
Dědické právo - NDP
Obecná část soukromého práva 1 - NOSP1
Obecná část soukromého práva 2 - NOSP2
Obchodní korporace 1
Obchodní korporace 2
Pracovní právo
Věcná práva - NVĚCP
Závazkové právo 1 - Obecná část - NZÁV1
Závazkové právo 2 - Závazky ze smluv - NZÁV2
Závazkové právo 3 - Závazky ze zákona - NZÁV3

Volitelné předměty (B)

Czech Family Law
Evropské právo civilního procesu
Exekuční právo
Dokazování v civilním soudním řízení
Introduction to Czech Civil Substantive Law
Katastr nemovitostí
Moderní řešení soukromoprávních sporů
Náhrada škody v pracovním právu
Nájemní právo
Pojistné právo
Procesní podání v civilních věcech
Selected Questions of the Czech Labour Law
Simulovaná soudní jednání z civilního práva I a II
Smluvní právo
Spotřebitelské právo
The Judicial System of the Czech Republic as the Member State of the EU (Comparative Law)
Tschechisches Arbeitsrecht
Insolvenční právo


Magisterský studijní program Politologie - navazující Mgr. studium v oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Úvod do českého práva (A)


Bakalářské obory v programu Právní specializace

Právo ve veřejné správě

Povinné předměty (A):
Pracovní a služební poměry
Základy pracovního práva
Základy soukromého práva 1

 

Předměty, na jejichž výuce se katedra podílí:

Vědecká propedeutika

Studentská právní poradna

 

⇒ Další informace k jednotlivým předmětům: Courseware

Aktuality katedry:

          Bližší informace : Olomoucké Právnické Dny

  • Setkání členů katedry u kulatého stolu k NOZ dne 25. března 2013

  • 3. setkání Přátel rodinného práva se koná ve dnech 1. až 3. února 2013 v hotelu Dlouhé stráně v Koutech nad Desnou.

    Kontakt: PtSedlak@seznam.cz

Více informací zde.

  • Ve dnech 24. 5. - 25. 5. 2012 proběhne v Olomouci konference Olomoucké Právnické Dny na téma "Aktuální otázky českého práva".

 


Kontaktní adresa katedry:

Katedra soukromého práva a civilního procesu
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Tř. 17. listopadu 8, pošt. přihrádka 16
771 11 Olomouc
společná emailová adresa: spk@listserv.upol.cz

Redaktorem těchto stránek je:
JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D.

Zpravodajství z UP

Publikace ve formě e-knihy

Otázky, úvahy, odpovědi. Právo duševního vlastnictví. Olomoucké právnické dny 2016:

PDF: stáhnout e-knihu ve formátu PDF zde

ibooks: stáhnout e-knihu v iBOOKS formátu zde

epub: stáhnout e-knihu ve formátu EPUB zde

Výzkumné a vzdělávací publikace

Stránka aktualizována: 29. 03. 2017, Jiří Kudlička