Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Katedra správního práva a finančního práva

Personální obsazení katedry:

Vedoucí katedry:

Doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.
konz. hodiny: středa 9:30 - 10:30, jinak dle dohody
tel.: 585 63 7606 (kanc. č. 60)
katerina.frumarova@upol.cz

Tajemník katedry:

JUDr. Kristýna ŘEZNÍČKOVÁ, Ph.D.
konz. hodiny: pondělí 13:00 - 14:00, jinak dle dohody
tel.: 585 63 7556 (kanc. č. 52)
kristyna.reznickova@upol.cz

Sekretářka katedry:

Šárka JORDÁNOVÁ
tel.: 585 63 7605
sarka.jordanova@upol.cz

Členové katedry:

Prof. JUDr. Vladimír SLÁDEČEK, DrSc.
konz. hodiny: dle dohody
tel.: 585 63 7677
vladimir.sladecek@upol.cz

Doc. JUDr. Michael KOHAJDA, Ph.D.
konz. hodiny: Každý lichý pátek od 10:30 do 11:30, vždy však na základě předchozí emailové dohody (je možnost se po emailu dohodnout i na jiném termínu).
tel.: 58563 7613
michael.kohajda@upol.cz

Web:
www.kohajda.cz
www.financial-law.cz

JUDr. Ing. Filip DIENSTBIER, Ph.D.
konz. hodiny: pondělí (sudý týden) 8,30-11,30 po dohodě mailem
tel.: 585 63 7618
filip.dienstbier@upol.cz

JUDr. Dalimila GADASOVÁ, Dr.
konz. hodiny: středa 12:00 - 13:00; pondělí až pátek: dle předchozí dohody
tel.: 585 63 7607
dalimila.gadasova@upol.cz

JUDr. Gabriela HALÍŘOVÁ, Ph.D.
konz. hodiny: liché čtvrkty 11:00 - 11:30, nebo dle dohody; ve zkouškovém období a o prázdninách jen dle dohody
tel.: 585 63 7626
gabriela.halirova@upol.cz

JUDr. Monika HORÁKOVÁ, Ph.D.
konz. hodiny: úterý 10:00 - 11:00, jinak dle dohody
tel.: 585 63 7804
monika.horakova@upol.cz

JUDr. Lucia MADLEŇÁKOVÁ, Ph.D.

konz. hodiny: ve zkouškovém období a v době mateřské dovolené dle dohody
tel.: 585 63 7673
lucia.madlenakova@upol.cz

JUDr. Zdenka PAPOUŠKOVÁ, Ph.D. 

Konz. hodiny: Na základě předchozí emailové domluvy.

tel: 585 63 7504
zdenka.papouskova@upol.cz

JUDr. Magdaléna PETERKOVÁ, Ph.D.
konz. hodiny: po dobu mateřské (resp. rodičovské) dovolené pouze na základě emailové dohody
tel.: 585 63 7666
magdalena.voparilova@upol.cz

JUDr. Olga POUPEROVÁ, Ph.D.
konz. hodiny: v úterý 10:00 - 11:30  
tel.: 585 63 7677
olga.pouperova@upol.cz

JUDr. Kristýna ŘEZNÍČKOVÁ, Ph.D.
konz. hodiny: pondělí 13:00 - 14:00, jinak dle dohody
tel.: 585 63 7556
kristyna.reznickova@upol.cz 

JUDr. Martin ŠKUREK, Ph.D.
konz. hodiny: úterý 9:45 - 10:45
tel.:
martin.skurek@upol.cz 

JUDr. et Mgr. Taťána ŠPÍRKOVÁ, Ph.D.
konz. hodiny: pondělí 13:00 - 14:00 nebo dle emailové domluvy
tel.: 585 63 7667
tatana.spirkova@upol.cz

JUDr. Veronika TOMOSZKOVÁ, Ph.D.
konz. hodiny: čtvrtek 9:30 - 11:00
tel.: 585 63 7814
veronika.tomoszkova@upol.cz


JUDr. et Mgr. Lenka VESELÁ, Ph.D. 
konz. hodiny:
tel.: 58563 
lenka.vesela@upol.cz

JUDr. Ondřej VÍCHA, Ph.D.
konz. hodiny: úterý 9:45 - 11:15
tel. 585 63 7666
ondrej.vicha@upol.cz

JUDr. Pavel MATOUŠEK
konz. hodiny: středa 11:00 - 13:00
tel.: 58563 7613
matousek@p-p-mat.cz 

JUDr. Soňa POSPÍŠILOVÁ

konz. hodiny: pondělí 12:30 - 14:00
tel.: 585 63 7804
sona.pospisilova@upol.cz

JUDr. Hana VIČAROVÁ HEFNEROVÁ
konz. hodiny: čtvrtek 9:30 - 10:30, jinak dle dohody
tel.: 585 63 7556
hana.vicarovahefnerova@upol.cz

Mgr. Petra MELOTÍKOVÁ
konz. hodiny: pondělí 9:00 - 10:00
tel.: 585 63
petra.melotikova@upol.cz

 

Externí spolupracovníci:

Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc - Správní právo (doktorský studijní program)

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. - Správní právo (rigorózní řízení)

JUDr. Petr Šustek, Ph.D. - Správa zdravotnictví

Mgr. Ing. Bc. Radovan Havelec - Správní soudnictví

JUDr. Daniela Šustrová - Veřejná správa nemovitostí

JUDr. Roman Vybíral

 

Doktorandi:

JUDr. Martina Krížovská

JUDr. Martina Küchlerová - kuchlerova.martina@seznam.cz

JUDr. Aleš Mácha - macha.ales@seznam.cz

JUDr. Hana Vičarová Hefnerová

Mgr. Tomáš Martinák, DiS.

Mgr. Renata Burdová

Mgr. Barbora Gonsiorová

Mgr. Karel Huneš

Mgr. Marek Chudoba

Mgr. Anna Lajčíková

Mgr. Lenka Mičkalová

Mgr. Iva Opletalová

Mgr. Elena Pospíšilová

Mgr. Vojtěch Příkopa

Mgr. Petr Růžička

Mgr. Tomáš Vachutka

Mgr. Veronika Zavadilová

 

 

Studijní materiály k přednáškám a podklady pro seminární výuku v nových a inovovaných předmětech v projektu OPVK Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost, vyučovaných v rámci katedry, jsou zveřejňovány průběžně na stránkách konkrétního předmětu nebo na elektronické nástěnce fakulty

Redaktorkou těchto stránek je: JUDr. Hana Vičarová Hefnerová

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 06. 03. 2017, Hana Vičarová Hefnerová