Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Katedra trestního práva

 Kontaktní adresa: 

 Katedra trestního práva

 Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 Tř. 17. listopadu 8
 771 11 Olomouc

Vedoucí katedry:

Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
tel.: 58 563 7631
jelinek@prf.cuni.cz

Sekretářka katedry: 

Lenka Skácelíková
tel.: 58 563 7623 
l.skacelikova@upol.cz  

Tajemník katedry:

JUDr. et Mgr. Zdeněk Kopečný
tel.: 58 563 7667 
zdenek.kopecny@upol.cz

Pracovníci katedry:

Doc. JUDr. Alexander Nett, CSc.
alexandernett@seznam.cz
tel.: 58 563 7669

Doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.
tel.: 58 563 7604
filip.scerba@upol.cz

JUDr. Bronislava Coufalová, Ph.D.
tel.: 58 563 7669
bronislava.coufalova@upol.cz

JUDr. Ivana Rabinská, Ph.D. (mateřská dovolená)
tel.: 58 563 7667
ivana.rabinska@upol.cz

JUDr. et Mgr. Zdeněk Kopečný
tel.: 58 563 7667 
zdenek.kopecny@upol.cz

JUDr. Jan Pinkava
tel. 58 563 7640
jan.pinkava@upol.cz


Externí spolupracovníci katedry:

Doc. MUDr. Svatopluk Loyka, CSc. (LF UP)

JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D. (PFMU Brno)
milanahrusakova@seznam.cz 

JUDr.Antonín Draštík (Nejvyšší soud ČR)

JUDr. Karel Hasch (Nejvyšší soud ČR)

JUDr. Jindřich Fastner (PF ZČU Plzeň)

JUDr. Milan Vichlenda, Ph.D.
VichlendaM@seznam.cz

JUDr. Lenka Konrádová
LKonradova@ksoud.olc.justice.cz

 

Interní doktorandi:

Mgr. Marcela Nováková (mateřská dovolená)

Mgr. Veronika Pochylá

JUDr. Lenka Staňková (mateřská dovolená)

všichni tel.: 58 563 7640

Předměty vyučované v rámci katedry:

Povinné předměty:

Trestní právo 1 (NTR1)

Trestní právo 2 (NTR2)

Trestní právo 3 (NTR3)

Trestní právo v rozhodovací praxi (NTRRP)

 

Povinně volitelné předměty:

Aplikované trestní právo (NATR)

Evropské trestní právo (NETP/ETP)

Introduciton to Substantive Criminal Law (NCL)

Kriminalistika (NKRIA)

Kriminologie (NKRIE)

Odborná stáž na soudě (NOSS)

Trestněprávní klinika (NTK)

Trestní odpovědnost ve veřejné správě (TOVS)

Soudní lékařství (NSL)

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 18. 01. 2016, Zdeněk Kopečný