Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Katedra ústavního práva

Katedra ústavního práva garantuje výuku klíčových oborů veřejného práva, konkrétně státovědeckých základů veřejného práva, ústavního organizačního práva a práva základních práv. Katedra je zaměřená jak na pedagogickou, tak i vědeckovýzkumnou činnost, podílí se na výuce předmětů v magisterském studijním oboru Právo, v bakalářském studijním oboru Právo ve veřejné správě, i v navazujícím magisterském studijním oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo. Současně zajišťuje i realizaci doktorského studijního programu Teoretické právní vědy pro obor ústavní právo, přičemž participuje na realizaci i dalších oborů doktorského studia realizovaných na PF UP. Pro obor ústavní právo též zajišťuje konání rigorózního řízení. 

Personální obsazení katedry

Vedoucí katedry:

Doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.

tel: 58 563 7812

jiri.jirasek@upol.cz  

 

Sekretářka katedry:

Šárka Jordánová

tel: 58 563 7605

sarka.jordanova@upol.cz  

 

Tajemník katedry:

Doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D., tel.: 58 563 7638, michal.barton@upol.cz

 

Docenti:

Doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc., tel: 58 563 7812, jiri.jirasek@upol.cz  

Doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D., tel.: 58 563 7638, michal.barton@upol.cz

 

Odborní asistenti:

JUDr. Bc. Marian Kokeš, Ph.D., tel: 58 563 7815, marian.kokes@upol.cz

JUDr. Martin Kopa, Ph.D.,  tel: 58 563 7691, martin.kopa@upol.cz

Mgr. Ing. Jan Kratochvíl, Ph.D, LL.M.,  tel: 58 563 7815, kratochvil.jan@upol.cz

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.,   tel: 58 563 7691,  maxim.tomoszek@upol.cz 

 

Asistenti:

Mgr. Zdeněk Červínek, tel: 58 563 7815, zdenek.cervinek@upol.cz

 

Interní doktorandi:

Mgr. Zdeněk Červínek

Mgr. Jakub Kánský

Mgr. Lukáš Hrabovský

Mgr. Andrea Hrebičková

 

 

Předměty vyučované na katedře

Povinné předměty:

Úvod do veřejného práva

Úvod do veřejného práva (pro bakalářské studium)

Ústavní základy organizace státu

Základní práva 1

Základní práva 2

Přehled ústavních dějin novověku

Základy ústavního práva (pro bakalářské studium - ZUS)

Základy ústavního práva (pro navazující magisterské studium - USČR)

 

Volitelné předměty:

International Law of Human Rights

Aktuální otázky lidských práv

The constitutional systems of Central European Countries

Ústavní srovnávací právo

Ústavní systémy vybraných zemí světa

Vývoj československého ústavního systému

 

 

 

 

Rigorózní řízení a doktorandské studium na katedře ústavního práva

Obsah viz lišta vlevo

 

 

 

 

 

 

Redaktorem těchto stránek je:

Michal Bartoň,  michal.barton@upol.cz 

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 15. 02. 2017, Michal Bartoň