Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Úřední deska

Oznámení

Zde budou uveřejněna aktuálně vypsaná výběrová řízení a veřejné soutěže

Vnitřní předpisy, opatření a vnitřní instrukce

     zde naleznete:

 • vnitřní předpisy PF UP podle zákona o vysokých školách
 • vnitřní předpisy PF podle Statutu PF
 • opatření děkana PF k provedení Studijního a zkušebního řádu UP
  a dalších vnitřních předpisů UP a PF UP
 • vybrané interní instrukce platné na PF UP

Zápis o výsledku hlasování v doplňovacích volbách do Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci na PF UP pro volební období 2014–2017

Vyhlášení voleb do AS UP na PF UP (10.-14.10. 2016)  

Pozvánka na shromáždění akademické obce PF UP - dne 26.9.2016

Program shromáždění akademické obce PF UP - dne 26.9.2016 

Rozhodnutí děkanky o vyhlášení děkanského volna na pondělí 26.9.2016 (16:30-19:00).  

Aktuality

Akreditace

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci je držitelkou platných akreditací MŠMT ČR na všechny realizované studijní programy:

 • Doktorský studijní program Teoretické právní vědy, studijní obory: Evropské a mezinárodní právo, Občanské právo, Ústavní právo, Správní právo, Trestní právo, European and International Law

- prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia: 3 roky
- do 31. 8. 2019

 • Magisterský studijní program Právo a právní věda, studijní obor Právo

- prezenční forma studia, standardní doba studia: 5 let
- včetně rigorózního řízení (JUDr.)
- do 31. 8. 2019

 • Navazující magisterský program Politologie, studijní obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo

- prezenční forma studia, standardní doba studia: 2 roky
- do 31. 12. 2022.

 •  Navazující magisterský program Specialisation in Law, studijní obor International and European Law

-  prezenční forma studia, standardní doba studia: 2 roky
- výuka probíhá v anglickém jazyce
- do 31. 12. 2019

 • Bakalářský studijní program Právní specializace, studijní obor Právo ve veřejné správě

- prezenční forma studia, standardní doba studia: 3 roky
- do 31. 12. 2019

 • Bakalářský studijní program Právní specializace, studijní obor Vyšší justiční úředník

- prezenční forma studia, standardní doba studia: 3 roky
- do 31. 8. 2019 (na dostudování)

Přehled akreditovaných studijních programů:
tabulka akreditovaných programů

 

Žádost o akreditaci studijního programu International and European Law.

Přílohy pod názvy : Akreditace PF_UP-2015.zip(Zaheslované přílohy)

Přijímací řízení - Podmínky pro přijímací řízení na PF UP

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2017/2018-studijní obory: PRÁVO, PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, EVROPSKÁ STUDIA SE ZAMĚŘENÍM NA EVROPSKÉ PRÁVO

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2017/2018 - studijní obor: INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW  

 

Informace k přijímacímu řízení pro ak. rok 2017/2018

Informace o nabízených studijních oborech pro akademický rok 2017/2018 naleznete v elektronickém katalogu studijních oborů a v sekci Zájemcům o studium.

 

Přijímací řízení - zpráva o průběhu přijímacího řízení

Zpráva o průběhu přijímacího řízení za akademický rok 2016/2017

Zpráva o průběhu přijímacího řízení za akademický rok 2015/2016

nahoru

Nahoru

Náhradní doručení

Adam Žáček, osobní číslo P12467 doporučená zásilka do vlastních rukou s dodejkou, č.j. UPOL-125366/7940-2016 (Rozhodnutí o ukončení studia ze dne 20.10.2016), byla uložena na Studijním oddělení Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. Listopadu 8, 771 11 Olomouc.

Vyvěšeno dne: 26. 10. 2016            Oznámení bude sňato dne: 10.11.2016

 

 

 





Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPKurzy, školení, popularizacePF UP on SlidesliveAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 28. 02. 2017, Jiří Kudlička