Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Věda a výzkum

Vědecko-výzkumná činnost akademických pracovníků, a v některých případech i studentů, Právnické fakulty UP dosahuje mnohých úspěchů, jež často daleko přesahují hranice českého státu. Za hlavní vědecké aktivity fakulty je možné považovat řešení vědecko-výzkumných projektů, pořádání konferencí, vydávání fakultních časopisů a nesčetných dalších vědeckých výstupů jednotlivých členů akademické obce fakulty.

Fakulta je pravidelným pořadatelem konference Olomoucké právnické dny, konference Olomoucké debaty mladých právníků a mnoha dalších konferencí a workshopů. Pravidelnými periodiky vydávanými Fakultou jsou International and Comparative Law Review a Acta Iuridica Olomucensia ; časopis European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics je vydávaný Českou asociací pro evropská studia z.s. a Jean Monnet Centre of Excellence in EU Law Právnické fakulty Univerzity Palackého.

Olomoucká Právnická fakulta je velmi úspěšná v získávání vědeckých i nevědeckých grantů z veřejných soutěží vyhlašovaných ministerstvy či českými i zahraničními grantovými agenturami a fondy. Každý rok čeká akademickou obec Fakulty mnoho práce spojené s velkým množstvím projektů podporovaných zejména Grantovou agenturou ČR, Evropskými strukturálními fondy, Fondem rozvoje vysokých škol, programem Jean Monnet, Mezinárodním Visegrádským fondem, Ministerstvem kultury ČR, Akademií věd ČR a v neposlední řadě i vnitřní grantovou agenturou Univerzity Palackého v Olomouci.

Podrobnější informace o aktuálně řešených grantech či grantech řešených v minulých letech naleznete zde.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPKurzy, školení, popularizacePF UP on SlidesliveAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 03. 01. 2017, Dagmar Skoupilová