Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Zahraniční vztahy

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci dlouhodobě usiluje o rozvíjení mezinárodní spolupráce v co nejširší možné míře. Jejími prioritními oblastmi je rozvíjení spolupráce se sousedním Rakouskem, a to zejména s Rechtswissenschaftliche Fakultät Paris-Londron Universität Salzburg, s níž je na základě bilaterální dohody nyní realizován joint degree program v rámci nově akreditovaného studijního oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo. Je podporována vědecko-výzkumná spolupráce s Karl Franzens Universität Graz, jakož i Universität Wien a Universität Linz. Právnická fakulta UP v Olomouci významnou měrou v oblasti vědy a výzkumu také kooperuje s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě, Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích a Právnickou fakultou Trnavské univerzity v Trnavě.

V roce 2006 byla na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci také prohlubována spolupráce s polskými právnickými fakultami (Poznaň, Katovice, Lodž, Varšava), a to nejen v oblasti vědy a výzkumu, ale také v oblasti rozvoje klinického vzdělávání. Rovněž tak byla prostřednictvím vídeňského Center for International Legal Studies zahájena spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a komparativního vzdělávání s významnými americkými profesory, která bude nadále realizována formou výuky vybraných institutů amerického práva.

Právnická fakulta UP v Olomouci si klade za prioritní cíle v následujících letech vedle výše uvedené spolupráce také další rozvoj v oblasti nového Lifelong Learning Programme v rámci Evropské unie, jakož i navázání dalších kontaktů se vzdělávacími institucemi ve Spojených státech Amerických.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPKurzy, školení, popularizacePF UP on SlidesliveAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 14. 01. 2011, Daniel Agnew