Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Doktorské studium (Ph.D.)

Vážení studenti doktorského studijního programu (případně uchazeči o doktorské studium), s záležitostmi týkající se doktorského studia se obracejte na proděkanku pro doktorské studium a rigorózní řízení JUDr. Olgu Pouperovou, Ph.D. ( olga.pouperova@upol.cz ) nebo na referentku studijního oddělení Bc. Alici Tandlerovou ( alice.tandlerova@upol.cz ; doktorand.pf@upol.cz ).

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Obory doktorského studijního programu Teoretické právní vědy

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018

Přihlášky se podávají formou e-přihlášky do 16. června 2017. Přihlašování bude otevřeno od 3. 4. 2017.

Termín konání ústních přijímacích zkoušek: 26. června 2017.

 

STUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán pro rok 2016-2017

Studijní plán 
Studijní plán kreditní - platný od nastupujícího 1. ročníku v ak. r. 2013/2014

Rozvrh předmětu Teorie práva (1. ročník DSP) v akademickém roce 2016/2017


STUDY PLAN, Field of Study: European and International Law

 

PŘEDPISY 

Směrnice děkanky S-2/2011 k provedení Studijního a  zkušebního řádu UP v platném znění

Pravidla pro proplácení nákladů spojených s účastí na konferenci 

 

PODMÍNKY PLNĚNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ

Podmínky pro plnění předmětů společného základu v ak. roce 2016/2017 (Odborný cizí jazykTeorie práva a Dějiny veřejného práva a Dějiny soukromého práva)

Podmínky pro plnění předmětů jednotlivých oborů doktorského studijního programu v ak. roce 2016/2017 (Ústavní právo, Trestní právo, Správní právo, Občanské právo, Evropské a mezinárodní právo)


FORMULÁŘE  

Plnění ISP - obor Občanské právo 
Plnění ISP - obor Správní právo  
Plnění ISP - obor Trestní právo
Plnění ISP - obor Ústavní právo
Plnění ISP - obor Evropské a mezinárodní právo
Přihláška ke státní doktorské zkoušce
Přihláška k obhajobě disertační práce
Potvrzení o studiu

 

 

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuKurzy, školení, popularizacePF UP on SlidesliveAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 20. 02. 2017, Olga Pouperová