Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Odborné semináře

Aktuální nabídka seminářů pro veřejnost

 

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Vás zve na mimořádný odborný seminář

doc. ThDr. Mgr. Slávky Karkoškové, PhD.

 

„Vybrané aspekty posuzování případů sexuálního zneužívání dětí“

 

 

Termín konání:                    4. září 2015

Místo konání semináře:      Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

                                Tř. 17. listopadu 8

                                budova A – sál Rotunda (přízemí)

 

Cena:                                 2100,- Kč včetně DPH

    Sleva 10% pro absolventy a zaměstnance UP v Olomouci

Přihláška do:                     24. 8. 2015

Odkaz pro přihlášení:       http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-614

Platba do:                          26. 8. 2015

 

Obsah semináře:

 - oběti sexuálního zneužívání v nízkém věku jako zvlášť zranitelné oběti, kontraintuitivní reakce primárních (a sekundárních) obětí sexuálního zneužívání v kontextu posuzování věrohodnosti oběti 

 - rámce a limity klinicko-psychologických soudně-znaleckých posudků

 - vybrané “hříchy” vyslýchání obětí sexuálního zneužívání v nízkém věku

 

Seminář je určen především pro soudce, státní zástupce, policejní vyšetřovatele, sociální pracovníky z OSPODu, soudní znalce z oboru klinické psychologie a další zájemce o tuto problematiku.


Více informací k odbornému semináři naleznete v pozvánce zde.

Doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., je docentkou v odboru sociální práce na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava, je také zakladatelkou a ředitelkou občanského sdružení ASCEND zaměřeného specificky na problematiku sexuálního zneužívání dětí.

Více informací o její činnosti najdete v pozvánce.

Na následujícím odkazu je možno shlédnout video s jejím příspěvkem z konference:

https://www.facebook.com/NKSpreRPNnD/posts/1619923838291592 

 

 

Těšíme se na vaši účast!

 

kontakt:

JUDr. Lenka Staňková

odborná pracovnice pro vnější vztahy

doktorandka na Katedře trestního práva

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

e-mail: lenka.stankova@upol.cz

tel.:  585637640

        606629506

Archiv a fotogalerie realizovaných seminářů

Pozvánka

PŘIHLÁŠKA na seminář

 • Termín: 9. září 2011, Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Tř. 17. listopadu 8, budova A – ROTUNDA.

 

 • Přednášející: JUDr. Marta Macháčková, Ph.D., daňová poradkyně

 

 • Od 1. ledna 2011 nabyl účinnost zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který byl během krátké doby novelizován tzv. „technickou novelou“ č. 30/2011 Sb., kterou se měnila některá ustanovení daňového řádu.
 • Tento zákon  nahrazuje v plném rozsahu zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění. Tedy procesní práva a povinnosti osob zúčastněných na daňovém řízení po 1. lednu přechází za použití ust. § 264 zákona č. 280/2009 S., ve znění zákona č. 30/2011 Sb. Tento postup přináší pro osoby zúčastněné  na daňovém řízení spousty změn, které jsou v neprospěch osob zúčastněných na daňovém řízení. Víc jak půlroční účinnost  daňového řádu přináší spoustu rozčarování a smíšených pocitů na straně osob zúčastněných na daňovém řízení a naopak na straně správců daně se v některých případech jedná i o určitou svévoli, nesprávná poučení a další.

 • Ke správné orientaci v daňovém řádu, zvolení správných postupů a úkonů v rámci daňového řízení je nezbytná znalost této právní úpravy, aby mohla osoba zúčastněná na daňovém řízení úspěšně předcházet či se vyvarovat takových postupů, které jsou vždy za strany správce daně odměněny doměřením daní.

 • Cíl semináře: Seminář je zaměřen především na práva a povinnosti osob zúčastněných na daňovém řízení objasněním nových pojmů v daňovém řízení.

 • Obsah semináře:
  1. Objasnění obecných pojmů dle daňového řádu
  2. Lhůty v daňovém řízení
  3. Ochrana před nečinností
  4. Nahlížení do spisů
  5. Podaní
  6. Daňová kontrola – dokazování, postupy k odstranění pochybností
  7. Opravné a dozorčí prostředky
  8. Placení daní a vymáhání daní
  9. Sankční ustanovení

 • Cílová skupina: Seminář je určen především všem těm, kteří se cítí být osobou zúčastněnou na daňovém řízení, ale také odborníkům z řad advokátů, daňových poradců, účetních apod..

 

 • Program:
  09:00 – 09:30 – prezence
  09:30 – 11:00 – I. blok
  11:00 – 11:15 přestávka 
  11:15 – 12:45 – II. blok
  12:45 – 13:15 přestávka 
  13:15 – 14:45 – III. blok
  14:45 – 15:15 – diskuze, závěr

 

 • Cena:  1 600,- Kč včetně 20% DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení a materiály).
 • Platba: účet KB 19-1096330227/0100, variabilní symbol 99710031

 

 • Uzávěrka přihlášek:  6. září 2011
  Daňový doklad bude účastníkům na požádání vydán při prezenci.
  Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, poplatek se nevrací.
  Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.
 • Vyplněnou přihlášku spolu s kopií dokladu o platbě zasílejte na:
  e-mail: michaela.kourilova@upol.cz, fax: 585 637 506
  adresa: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,  Centrum dalšího vzdělávání, Tř. 17. listopadu 8, 771 11  Olomouc.
 • Kontakt: Mgr. Michaela Kouřilová, tel: 585 637 502, Mgr. Irena Večerková, tel: 585 637 625
  http://cdv.upol.cz

Formulář k přihlášení na seminář

Mám zájem o účast na semináři Ochrana věřitele a spotřebitele v novém občanském zákoníku
- Daňový doklad bude účastníkům na požádání vydán při prezenci.
- Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek, přihlášeným účastníkům zašleme na kontaktní e-mail potvrzení o doručení.
- V případě, že se seminář neuskuteční, zašleme rovněž informaci o této skutečnosti a platba za seminář Vám bude vrácena zpět.
- Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.
- Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním mých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Formulář k přihlášení na seminář

Mám zájem o účast na semináři NOZ OC1 - Právní úprava osob
- Daňový doklad bude účastníkům na požádání vydán při prezenci.
- Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek, přihlášeným účastníkům zašleme na kontaktní e-mail potvrzení o doručení.
- V případě, že se seminář neuskuteční, zašleme rovněž informaci o této skutečnosti a platba za seminář Vám bude vrácena zpět.
- Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.
- Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním mých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Formulář k přihlášení na seminář

Mám zájem o účast na semináři NOZ - obecná část II - právní úprava věcí
- Daňový doklad bude účastníkům na požádání vydán při prezenci.
- Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek, přihlášeným účastníkům zašleme na kontaktní e-mail potvrzení o doručení.
- V případě, že se seminář neuskuteční, zašleme rovněž informaci o této skutečnosti a platba za seminář Vám bude vrácena zpět.
- Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.
- Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním mých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Formulář k přihlášení na seminář

Mám zájem o účast na semináři RODINNÉ PRÁVO v NOZ
- Daňový doklad bude účastníkům na požádání vydán při prezenci.
- Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek, přihlášeným účastníkům zašleme na kontaktní e-mail potvrzení o doručení.
- V případě, že se seminář neuskuteční, zašleme rovněž informaci o této skutečnosti a platba za seminář Vám bude vrácena zpět.
- Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.
- Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním mých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Formulář k přihlášení na seminář

Mám zájem o účast na semináři Jak na smlouvy
- Daňový doklad bude účastníkům na požádání vydán při prezenci.
- Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek, přihlášeným účastníkům zašleme na kontaktní e-mail potvrzení o doručení.
- V případě, že se seminář neuskuteční, zašleme rovněž informaci o této skutečnosti a platba za seminář Vám bude vrácena zpět.
- Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.
- Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním mých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Formulář k přihlášení na seminář

Mám zájem o účast na semináři Závazky z deliktů v NOZ - náhrada škody
- Daňový doklad bude účastníkům na požádání vydán při prezenci.
- Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek, přihlášeným účastníkům zašleme na kontaktní e-mail potvrzení o doručení.
- V případě, že se seminář neuskuteční, zašleme rovněž informaci o této skutečnosti a platba za seminář Vám bude vrácena zpět.
- Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.
- Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním mých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Formulář k přihlášení na seminář

Mám zájem o účast na semináři Změny v dědickém právu v NOZ
- Daňový doklad bude účastníkům na požádání vydán při prezenci.
- Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek, přihlášeným účastníkům zašleme na kontaktní e-mail potvrzení o doručení.
- V případě, že se seminář neuskuteční, zašleme rovněž informaci o této skutečnosti a platba za seminář Vám bude vrácena zpět.
- Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.
- Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním mých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Formulář k přihlášení na seminář

Mám zájem o účast na semináři VĚCNÁ PRÁVA V NOZ - Základní principy věcných práv, držba, vlastnické právo
- Daňový doklad bude účastníkům na požádání vydán při prezenci.
- Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek, přihlášeným účastníkům zašleme na kontaktní e-mail potvrzení o doručení.
- V případě, že se seminář neuskuteční, zašleme rovněž informaci o této skutečnosti a platba za seminář Vám bude vrácena zpět.
- Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.
- Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním mých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Formulář k přihlášení na seminář

Mám zájem o účast na semináři VĚCNÁ PRÁVA V NOZ - Věcná práva k věci cizí
- Daňový doklad bude účastníkům na požádání vydán při prezenci.
- Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek, přihlášeným účastníkům zašleme na kontaktní e-mail potvrzení o doručení.
- V případě, že se seminář neuskuteční, zašleme rovněž informaci o této skutečnosti a platba za seminář Vám bude vrácena zpět.
- Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.
- Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním mých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Semináře v roce 2015

Věcná práva k věci cizí

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Termín konání:

29.5.2015

Přihlášení do:

18.5.2015

Pozvánka:
PDF

Odkaz pro elektronické přihlášení:

Programs-417

 

Nájem bytu

JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

Termín konání:

4.6.2015

Přihlášení do:

25.5.2015

Pozvánka:
 PDF

Odkaz pro elektronické přihlášení:

Programs-446

 

Právní úprava občanství ČR

JUDr. František Emmert

Termín konání:

5.6.2015

Přihlášení do:

 25.5.2015

Pozvánka:
 PDF

Odkaz pro elektronické přihlášení:

Programs-512

 

Změny v dědickém právu po přijetí NOZ a dílčí témata

JUDr. Václav Bednář, Ph.D.

Termín konání:

 12.6.2015

Přihlášení do:

1. 6.2015

Pozvánka:
PDF

Odkaz pro elektronické přihlášení:

Programs-447

 

Jak na smlouvy

JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

Termín konání:

18.6.2015

Přihlášení do:

10. 6.2015
Pozvánka:
 PDF

Odkaz pro elektronické přihlášení:

Programs-448

 

Stížnost k evropskému soudu pro lidská práva

Mgr. Ing. Jan Kratochvíl, Ph.D., LL.M., JUDr. Martin Kopa, Ph.D.

Termín konání:

19.6.2015

Přihlášení do:

8.6.2015

Pozvánka:
PDF

Odkaz pro elektronické přihlášení:

Programs-439

 

Aktuální změny v daňovém právu (JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.)

Termín konání:

 26.6.2015

Přihlášení do:

 15.6.2015

Pozvánka:
 PDF

Odkaz pro elektronické přihlášení:

Programs-511

 

Základní výcvik v mediaci (100 hodin výuky)

Garantka: PhDr. Lenka Holá, Ph.D.

Podrobnější informace:

kurzy mediace

 

Termín konání:

 

Březen – květen 2015

Přihlášení do:

16.3.2015

Pozvánka:
 PDF

Odkaz pro elektronické přihlášení:

Programs-371

 

VĚCNÁ PRÁVA V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU  

- základní principy věcných práv, držba, vlastnické právo

Termín:                      15. ledna 2015

Přednášející:             JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

 

VĚCNÁ PRÁVA V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU  

- věcná práva k věci cizí

Termín:                      16. ledna 2015

Přednášející:             JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

 

AKTUÁLNÍ ZMĚNY V DAŇOVÉM PRÁVU

Termín:                      13. února 2015

Přednášející:             JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.

Semináře realizované v roce 2014

  Název semináře

Termín semináře


Obchodní korporace po 1. lednu 2014 


Obecná část NOZ - nové soukromé právo, právní úprava osob


Obecná část NOZ - právní úprava věcí, právní jednání, právní události


Věcná práva v NOZ - Základní principy věcných práv, držba, vlastnické právo


Věcná práva v NOZ - Věcná práva k věci cizí

 

Dopad NOZ na pracovněprávní vztahy

 

Rodinné právo v NOZ


Změny v dědickém právu v NOZ

Ochrana věřitele a spotřebitele v NOZ 

Jak na smlouvy po 1. 1. 2014 

Závazky z deliktů v NOZ - náhrada škody

Semináře realizované v roce 2013

  Název semináře

Termín semináře


Nový občanský zákoník – obecná část I.

4. ledna 2013


Nový občanský zákoník – obecná část II.

11. ledna 2013


Věcná práva v NOZ – I. Část

18. ledna 2013


Věcná práva v NOZ – II. Část

25. ledna 2013


Nová úprava obchodních společností a pravidla jejich správy

1. února 2013

 

Změny v dědickém právu po přijetí NOZ a dílčí témata

5. dubna 2013

 

 Závazky z deliktů v NOZ

14. června 2013


Harmonizace procesního práva s NOZ

1. listopadu 2013


Zvláštní řízení soudní

29. listopadu 2013

Realizované semináře:

Semináře realizované v roce 2012

ZMĚNY V DĚDICKÉM PRÁVU PO PŘIJETÍ NOZ A DÍLČÍ TÉMATA

ZÁVAZKY v NOZ

VĚCNÁ PRÁVA v NOZ

SMLOUVY UZAVÍRANÉ SE SPOTŘEBITELEM v NOZ

RODINNÉ PRÁVO v NOZ – PRO MATRIKÁŘE 

RODINNÉ PRÁVO v NOZ - PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY

RODINNÉ PRÁVO v NOZ - PRO ADVOKÁTY

PRÁVNÍ ÚPRAVA PRÁVNICKÝCH  OSOB A JEJICH SPRÁVA, REGULACE „TRUSTU“

PRÁVNÍ ÚPRAVA NEMOVITOSTÍ A PRÁV K NIM PO REKODIFIKACI OBČANSKÉHO PRÁVA

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE - 2012

NOVÁ ÚPRAVA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A PRAVIDLA JEJICH SPRÁVY

 

Semináře realizované v předchozích letech

DAŇOVÝ ŘÁD - DAŇOVÉ ŘÍZENÍ NOVĚ A JINAK?!

FORMY ŘEŠENÍ ÚPADKU DLUŽNÍKA

ROZVOD – DĚTI, VÝŽIVNÉ

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

NEZISKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH DAŇOVÝ REŽIM

VYPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ

NOVÝ DAŇOVÝ ŘÁD

ZÁKON O SOUDNICTVÍ VE VĚCECH MLÁDEŽE

NOVELA OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU

NOVÝ TRESTNÍ ZÁKONÍK

ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Z POHLEDU TEORIE A PRAXE

 

 

Odborný seminář: Vypořádání společného jmění manželů, 4. 6. 2010 (Přednášející: prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.)

Odborný seminář: Zákon o veřejných zakázkách ze dne 13.11.2009 s Mgr. Romanou Derkovou a Ing. Robertem Páleníkem

Nahoru

Děkujeme za Váš zájem, přihláška byla odeslána

Zpět na nabídku odborných seminářů.

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPKurzy, školení, popularizacePF UP on SlidesliveAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 20. 12. 2013, Mgr. Irena Večerková