Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Události

Olomoucké dny soukromého práva - konference

Přijměte, prosím, srdečné pozvání na již VII. ročník mezinárodní vědecké konference Olomoucké dny soukromého práva, kterou pořádá Katedra soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci dne 10. 2. 2017.

Konference se bude konat v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a záštitu nad ní převzala děkanka PF UP JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. a vedoucí katedry soukromého práva a civilního procesu prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Přihlásit se můžete již nyní prostřednictvím on-line přihlašovacího formuláře, který naleznete na tomto odkazu:přihláška. Deadline pro přihlašování je 6. 2. 2017.
Příspěvky je nutné zaslat elektronicky na a-mailovou adresu veronika.pochyla@upol.cz nejpozději do 28. 2. 2017.

Pro účastníky konference nabízí hotel Clarion Congress zvýhodněnou nabídku ubytování:
jednolůžkový pokoj: 1.600 Kč/noc
dvojlůžkový pokoj: 1.800 Kč/noc

Máte-li zájem o ubytování v hotelu Clarion vzdáleném jen pár metrů od hlavního nádraží a cca 15 minut chůze od budovy Právnické fakulty UP, proveďte rezervaci na e-mailové adrese reservation.cchol@clarion-hotels.cz. Do e-mailu uveďte heslo "konference 2017"

Veškeré další informace naleznete v přiložené pozvánce.

Plakát ke stažení ZDE.

Těšíme se na vaši účast!

Organizační výbor konference

Pozvánky

v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

Ohlédnutí

V poslední době se studenti PF UP stále více zapojují do různých mimovýukových aktivit. Jednou z nejčastějších příležitostí jsou tzv. mootcourty, ve kterých účastníci simulují soudní jednání v...
Nejvýznamnější událostí, která se v oblasti vědeckého života olomoucké Právnické fakulty uskutečňuje každoročně, je mezinárodní konference Olomoucké právnické dny. Jejich šestý ročník proběhl za...
Studenti Právnické fakulty si připsali další úspěch. Počátkem dubna se jejich tým opět zúčastnil prestižní mezinárodní soutěže Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot konané ve Vídni,...
PraGraM aneb Právní gramotnost v medicíněSoučasná doba klade stále větší požadavky na lékaře, a to nejen po stránce odborné. Lékaře je samozřejmé vzdělávat v oblasti medicíny, ale s ohledem na...
V průběhu měsíce dubna se na Právnické fakultě UP konal již 5. ročník soutěže v římském právu. Jedná se o aktivitu studentské organizace ELSA podpořenou odbornou garancí vyučujících římského práva.
Na svém druhém pracovním setkání, které zorganizovala Univerzita Palackého Olomouc ve spolupráci s Ministerstvy spravedlnosti České a Slovenské republiky, se 12. 4. 2012 sešli odborníci obou států,...
O tom, že praktická výuka na naši Právnické fakultě je na velmi vysoké úrovni, není pochyb. Dalším důkazem toho byl již pátý ročník akce Willem C. Vis International Commercial Arbitration Pre-Moot,...
Právnická fakulta UP hostila v sobotu 18. února národní kolo jedné z nejprestižnějších právnických soutěží Jessup, organizované studentskou organizací ILSA pod zaštitou advokátní kanceláří...
v rámci projektu „Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol“
Zajímavé, po prezentační i odborné stránce kvalitní konference pregraduálních studentů nebývají v akademickém světě, zvláště pak v prostředí právnických studií, častým jevem. Jedna taková akce se pod...
O novinkách v legislativním procesu hovořila 20. ledna v rotundě Právnické fakulty UP Mgr. Karolína Peake, místopředsedkyně vlády ČR. Právnička a politička Karolína Peake navštívila Univerzitu...
Oslavy dvacátého výročí znovuobnovení Právnické fakulty v Olomouci uzavřelo ve středu 7. prosince zasedání Vědecké rady PF UP. Slavnostního aktu se zúčastnila – kromě „domácích“ zástupců jednotlivých...
O reformních krocích v justici hovořil 28. listopadu na půdě olomoucké univerzity JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti České republiky. Ve zcela zaplněné aule Právnické fakulty komentoval...
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje soutěž o „Cenu rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů“ v roce 2011, vydanou...
Prof. Milana Hrušáková, děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého, mj. právník roku 2009 v kategorii Rodinné právo, se aktuálně podílí na přípravě nového občanského zákoníku.
Více než dvě stovky úspěšných absolventů, které prošly posluchárnami olomouckých práv, se sjely v hanácké metropoli v sobotu 28. května. Vedení fakulty totiž naplánovalo a zorganizovalo setkání svých...
Zcela zaplněná Aula PF UP přivítala dne 4. 5. 2011 předsedu Ústavního soudu České republiky a člena Vědecké rady PF UP JUDr. Pavla Rychetského, který se ve své přednášce věnoval aktuálním otázkám...
Na pozvání Katedry ústavního práva a mezinárodního práva veřejného navštívil 26. 4. Právnickou fakultu dr. Ivan Halász, Ph.D. z Ústavu právních věd Maďarské akademie věd v Budapešti. V přednášce...
V letošním kalendářním roce se studentům Právnické fakulty UP podařilo získat stipendia na podporu dvou zahraničních studijních cest do německy mluvících zemí.
Jan Kotula a Rudolf Schichor ze 4. ročníku oboru Právo na Právnické fakultě UP zvítězili v celostátním kole soutěže v tzv. simulovaném soudním jednání (Moot court) v oboru Obchodního práva. Prestižní...
Visegrádský fond finančně podpoří v následujících třech letech výzkumný projekt, podaný Právnickou fakultou UP ve spolupráci s právnickými fakultami v Katovicích, Trnavě, Budapešti a Záhřebu. Cílem...
Již pošesté se studenti Právnické fakulty UP zúčastnili mezinárodní soutěže Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, která se koná ve Vídni vždy v březnu. V konkurenci 251 týmů z 62...
V letošním roce byli již potřetí studentským právnickým spolkem ELSA Olomouc osloveni vyučující římského práva z Katedry teorie práva a právních dějin Právnické fakulty UP dr. Kamila Bubelová, dr....
V kategorii Rodinné právo se nejlepším českým právníkem/právničkou stala pro rok 2009 prof. Milana Hrušáková, děkanka Právnické fakulty UP. Cenu sv. Yva, patrona právníků, převzala 22. ledna v...
Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPKurzy, školení, popularizacePF UP on SlidesliveAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 09. 01. 2017, Daniel Agnew