Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Rigorózní řízení

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci realizuje rigorózní řízení, jehož absolvování je podmínkou pro získání titulu JUDr., v oborech Právní dějiny, Teorie práva, Ústavní právo, Trestní právo, Správní právo, Finanční právo, Právo sociálního zabezpečení, Právo životního prostředí, Občanské právo, Obchodní právo, Pracovní právo, Evropské právo, Mezinárodní právo soukromé, Mezinárodní právo veřejné. 

Obracet se můžete na odpovědnou referentku studijního oddělení Bc. Alici Tandlerovou (alice.tandlerova@upol.cz, tel. 585 637 688) nebo proděkanku pro doktorské studium a rigorózní řízení, JUDr. Olgu Pouperovou, Ph.D. (olga.pouperova@upol.cz, tel. 585 637 677).

Rigorózní řízení - přihláška

Směrnice děkanky S 2/2010, o kvalifikačních pracích

Směrnice děkanky S 4/2013, kterou se stanoví bližší podmínky rigorózního řízení na PF UP
(k provedení Řádu rigorózního řízení UP)

Rigorózní zkouška z oborů Občanské právo, Obchodní právo, Pracovní právo 

Rigorózní zkouška z oboru Ústavní právo

Rigorózní zkouška z oboru Trestní právo

Rigorózní zkouška z oboru Správní právo   

Rigorózní zkouška z oboru Právo sociálního zabezpečení   

Rigorózní zkouška v oboru Finanční právo  

Rigorózní zkouška v oboru Právo životního prostředí 

Rigorózní zkouška z oboru Mezinárodní právo veřejné  

Rigorózní zkouška z oboru Mezinárodní právo soukromé   

Rigorózní zkouška z oboru Evropské právo

Rigorózní zkouška z oborů Teorie práva a Právní dějiny

Standardy pro rigorózní práce z oboru Právní dějiny (zveřejněno vzhledem ke specifickému charakteru kvalifikačních prací zaměřených na právní historii - platí výhradně pro obor Právní dějiny.

   

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPKurzy, školení, popularizacePF UP on SlidesliveAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 08. 03. 2011, Daniel Agnew