Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Státnice a promoce

 

PROMOCE

 Slavnostní promoce absolventů oboru Právo, Právo ve veřejné správě a Evropská studia se zaměřením na evropské právo je plánována na pátek  17. 3. 2017.

 Pozvánka - promoce absolventů oborů Právo, Právo ve veřejné správě a Evropská studia se zaměřením na evropské právo konané v pátek 17. 3. 2017.

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY - DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

 

Harmonogram státních závěrečných zkoušek 2017/2018: - diplomové a bakalářské práce

Harmonogram státních závěrečných zkoušek 2016/2017: - diplomové a bakalářské práce

Harmonogram státních závěrečných zkoušek 2015/2016: - diplomové a bakalářské práce 

 Jak navrhnout téma diplomové práce

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY - JARNÍ TERMÍN

Termín konání státní závěrečné zkoušky pro magisterský obor Právo byl předběžně stanoven na 22. 5. 2017 – 2. 6. 2017

Přihlašování na státní závěrečné zkoušky obor Právo:

Písemné přihlášky na státní závěrečné zkoušky je možné zaslat na e-mail: martina.buryskova@upol.cz do 24. 4. 2017.

V přihlášce uvádějte:  Jméno + Příjmení + Osobní č. studenta + část státní závěrečné zkoušky, na kterou se přihlašujete (Soukromoprávní/Veřejnoprávní část/obě části).

Studenti, kteří se přihlásí ke státní závěrečné zkoušce, musí mít řádně uzavřeno studium na studijním odd., a to do 24. 4. 2017.

 

Termín konání státní závěrečné zkoušky pro bakalářský obor Právo ve veřejné správě byl předběžně stanoven na 26. – 28. 6. 2017

Přihlašování na státní závěrečné zkoušky obor Právo ve veřejné správě:

Písemné přihlášky na státní závěrečné zkoušky je možné zaslat na e-mail: lenka.sedlakova@upol.cz do 31. 5. 2017.

V přihlášce uvádějte:  Jméno + Příjmení + Osobní č. studenta.

Studenti, kteří se přihlásí ke státní závěrečné zkoušce, musí mít řádně uzavřeno studium na studijním odd., a to do 31. 5. 2017.

 

Termín konání státní závěrečné zkoušky pro navazující obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo byl předběžně stanoven na 27. – 28. 6. 2017

Přihlašování na státní závěrečné zkoušky obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo:

Písemné přihlášky na státní závěrečné zkoušky je možné zaslat na e-mail: lenka.sedlakova@upol.cz do 8. 6. 2017.

V přihlášce uvádějte:  Jméno + Příjmení + Osobní č. studenta.

Studenti, kteří se přihlásí ke státní závěrečné zkoušce, musí mít řádně uzavřeno studium na studijním odd., a to do 8. 6. 2017.

 

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY - OTÁZKY

Státní závěrečné zkoušky; otázky - obor Právo (starý magisterský obor):
 SZZ - obchodní právo
 SZZ - správní právo  
 SZZ - trestní právo 
 SZZ - občanské právo
  
Státní závěrečné zkoušky; otázky - obor Právo (nový magisterský obor, pro studenty zapsané od roku 2010): 
SZZ - soukromé právo
SZZ - správní právo 
SZZ - trestní právo 

Státní závěrečné zkoušky; otázky - obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo:
SZZ - Evropské právo  
SZZ - Česká republika v procesu evropské integrace + Evropská unie 
 
Státní závěrečné zkoušky; otázky - obor Právo ve veřejné správě:
 SZZ - povinné: Správní právo (doc) 
                       Ústavní právo a státověda (doc)
 SZZ - volitelné: Daňové a poplatkové právo  (doc)                                
                        Právo životního prostředí 
                        Právo sociálního zabezpečení (doc)
                        Správa veřejného majetku - vzhledem ke změně právní úpravy budou otázky aktualizovány a nové vyvěšeny do konce března

 

 

 

 

  

Nahoru

Zpravodajství z UP
Fotobanka UPJednotný vizuální styl

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 11. 03. 2011, Daniel Agnew