Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Studijní plány a rozvrhy

Studijní plány a rozvrhy

Studijní plány

- pro akademický rok 2016/2017:

obor - Právo

obor - Právo ve veřejné správě

obor - Evropská studia se zaměřením na evropské právo

obor - International and European Law

 

Rozvrhy výuky

PRO LETNÍ SEMESTR AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017:

!!!ODEPISOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ LETNÍHO SEMESTRU JE MOŽNÉ POUZE DO  10. 2. 2017!!!

 obor - Právo 
1. ročník
 (Poznámka: - včetně rozvrhu pro účastníky CŽV - sudé pátky - rotunda)

2. ročník 

3. ročník 

4. ročník 


 obor - Právo ve veřejné správě
 1. ročník
 2. ročník
 3. ročník
 (Poznámka: - studenti si zapíší volitelnou disciplínu SZZ.)

 obor - Evropská studia se zaměřením na evropské právo
 1. ročník
 2. ročník


Upozornění:   Zápis na předměty bude probíhat dle Příkazu rektora B3-16/1-PR (ke stažení pod záložkou Harmonogram ak. roku) - žádosti o změnu termínu zápisu jsou tudíž zcela bezpředmětné.
Žádáme studenty, aby neurgovali navyšování již event. vyčerpaných kapacit seminárních skupin, příp. povinně volitelných předmětů. Kapacity seminárních skupin jsou stanoveny podle aktuálního počtu zapsaných studentů v ročníku a budou fakultním rozvrhářem v případě potřeby průběžně navyšovány. (Dle Příkazu rektora však bude mít fakultní rozvrhář přístup do systému k navyšování kapacit v určených termínech uzavřen, takže v tuto dobu nebude navyšování kapacit prováděno).
Kapacity povinně volitelných předmětů („B“) nebudou navyšovány; dopisování studentů na předmět mimo zápis v elektronickém studijním systému Stag (u vyučujícího) není možný a jejich plnění není dodatečně uznáváno.

!!!ODEPISOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ LETNÍHO SEMESTRU JE MOŽNÉ POUZE DO  10. 2. 2017!!!

    
   
 
  

  
 


  

 

 

 
 

 

Zpravodajství z UP
Fotobanka UPJednotný vizuální styl

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 11. 11. 2016, Vladěna Břeňová